Hội thảo về thiết kế và vận hành chương trình đào tạo theo tiếp cận chuẩn đầu ra

   Nhằm mục đích thực hiện tốt việc phát triển chương trình đào tạo, chuẩn hóa chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo và nâng cao năng lực kiểm định chất lượng giáo dục, Trường Đại học Công nghệ đã tổ chức “Hội thảo về thiết kế và vận hành chương trình đào tạo theo tiếp cận chuẩn đầu ra”, với sự trình bày của PGS.TS. Phạm Văn Tuấn – Kiểm định viên đánh giá chương trình đào tạo (CTĐT) và cơ sở giáo dục trong khu vực Asean, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.

   Tham dự hội thảo, về phía Trường ĐHCN có GS.TS. Nguyễn Hữu Đức – Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, GS.TS. Chử Đức Trình – Phó hiệu trưởng Nhà trường, PGS.TS. Nguyễn Phương Thái – Trưởng phòng Đào tạo cùng lãnh đạo các Khoa, Viện, Bộ môn trực thuộc Trường.

   Phát biểu khai mạc, GS.TS Nguyễn Hữu Đức chia sẻ qua việc đánh giá các CTĐT của Nhà trường theo Bộ tiêu chuẩn AUN, Bộ Giáo dục và đào tạo, ĐHQGHN, GS đã nhận định việc xây dựng CTĐT của Trường ĐHCN còn dựa nhiều trên kinh nghiệm của các cán bộ, giảng viên chứ không phải bằng tư duy khoa học giáo dục. Vì vậy, cùng với việc xây dựng chiến lược phát triển Nhà trường, qua buổi hội thảo này GS muốn các CTĐT sẽ được nâng cao chất lượng hơn nữa và được triển khai bài bản, khoa học.

GS.TS Nguyễn Hữu Đức chia sẻ việc đánh giá các chương trình đào tạo của Trường ĐHCN

   Tại hội thảo, GS.TS. Chử Đức Trình một lần nữa đã khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng, chuẩn hóa chuẩn đầu ra các CTĐT và kiểm định chất lượng giáo dục. Từ những ngày đầu thành lập, Trường ĐHCN đã quan tâm đến chuẩn đầu ra của CTĐT nhưng triển khai chưa bài bản, chuyên nghiệp. Đồng thời quy định về chuẩn đầu ra chưa được chặt chẽ nên sinh viên không thể tiếp cận được chuẩn đầu ra mà Nhà trường yêu cầu. Từ đó, các nhà tuyển dụng cũng như các đơn vị đánh giá trong nước, quốc tế còn băn khoăn về chuẩn đầu ra của sinh viên.

GS.TS. Chử Đức Trình khẳng định tầm quan trọng chuẩn đầu ra của CTĐT

   Hội thảo đã lắng nghe PGS.TS. Phạm Văn Tuấn trình bày báo cáo “Thiết kế và vận hành chương trình đào tạo theo tiếp cận chuẩn đầu ra”. PGS nhấn mạnh đào tạo theo chuẩn đầu ra là giáo dục người học có kỹ năng và khả năng đáp ứng những thay đổi, người học cần phải có khả năng sáng tạo và có năng lực học tập suốt đời. Đồng thời, CTĐT phải giúp người học đáp ứng đối với cách mạng công nghiệp 4.0 do các công nghệ đột phá. Bên cạnh đó, PGS đã đưa ra thách thức đối với giảng viên và người học là cùng giúp người học đạt chuẩn đầu ra được xác định một cách khoa học, phù hợp với nhu cầu các bên liên quan. Từ đó, PGS đưa ra quy trình đào tạo theo chuẩn đầu ra dựa trên triết lý giáo dục với các yếu tố đầu vào, chuẩn đầu ra, xây dựng và vận hành, kiểm tra đánh giá và cải thiện liên tục.

PGS.TS. Phạm Văn Tuấn trình bày báo cáo tại Hội thảo

  Phó Hiệu trưởng Chử Đức Trình khẳng định, trong thời gian tới, Nhà trường sẽ phải tiếp cận chuẩn đầu ra theo phương pháp bài bản và tư duy của chuyên gia giáo dục. Từ đó, hướng tới việc cập nhật liên tục các CTĐT, quản trị từng môn học, nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp, sinh viên tiếp cận với xã hội, quy trình hóa đánh giá các CTĐT thường xuyên, …

   Buổi hội thảo đã diễn ra thành công với nhiều ý kiến đóng góp, chia sẻ từ các cán bộ, giảng viên của Nhà trường đối với các CTĐT, tiêu chí đo lường và quy định chuẩn đầu ra cũng như các quy trình đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường trong thời gian tới.

Tuyết Nga – Đăng Hoàng (UET-News)

Bài viết liên quan