Hội thảo chuyên đề về áp dụng những yếu tố tích cực của Nghị định 81/2021/NĐ-CP phù hợp với Chiến lược phát triển

    Nhân dịp kỷ niệm 22 năm ngày truyền thống (18/10/1999 – 18/10/2021), Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tổ chức hội thảo chuyên đề về áp dụng những yếu tố tích cực của Nghị định 81/2021/NĐ-CP phù hợp với Chiến lược phát triển của Nhà trường.

   Hội thảo có sự tham dự của PGS.TS. Nguyễn Việt Hà – Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Nguyễn Anh Thái – Phó Hiệu trưởng cùng toàn thể lãnh đạo và cán bộ trong khối Hiệu bộ.

   Khai mạc hội thảo, TS. Nguyễn Anh Thái đã trình bày những nội dung liên quan đến công tác tự chủ của Nhà trường trong giai đoạn tới. Ngoài những vấn đề về nội hàm của tự chủ đại học, các văn bản pháp lý có liên quan, công tác tổ chức triển khai và thực hiện, Phó Hiệu trưởng nhấn mạnh đến những cơ hội và thách thức của Nhà trường trong thời gian tới. Trong đó, tự chủ đại học sẽ mang lại những cơ hội phát huy nội lực của toàn thể cán bộ, giảng viên Nhà trường để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học đạt trình độ quốc tế; tạo nguồn lực tài chính thông qua học phí đi đôi chất lượng đào tạo; khuyến khích, động viên cán bộ và giảng viên đa dạng hóa nguồn lực tài chính, nguồn thu dịch vụ đào tạo, khoa học và công nghệ; đào tạo nâng cao trình độ cán bộ, thu hút người tài về làm việc và thu hút người học thông qua các chính sách hỗ trợ và học bổng; tăng chi đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cải thiện điều kiện đảm bảo chất lượng, môi trường thực hiện tự chủ đại học.

    Bên cạnh những cơ hội, Phó Hiệu trưởng đã đưa ra những thách thức trong giai đoạn tiếp theo. Đó là, Nhà nước không cấp ngân sách thường xuyên, cần tạo nguồn thu khác để đảm bảo sự phát triển bền vững của Nhà trường; cạnh tranh trong tuyển sinh; chính sách thu hút, giữ chân cán bộ, giảng viên; tự chủ gắn liền trách nhiệm giải trình đòi hỏi năng lực quản trị đại học của đội ngũ cán bộ quản lý.

TS. Nguyễn Anh Thái đã trình bày những nội dung liên quan đến công tác tự chủ của Nhà trường

    Phần thảo luận đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi tích cực của các cán bộ cùng đồng thuận về chủ trương, đường lối tiến đến tự chủ đại học của ĐHQGHN nói chung và Trường ĐHCN nói riêng. Hơn nữa, các cán bộ đều nhận định việc tự chủ đại học cần làm tốt công tác quản trị đại học (đẩy mạnh chuyển đổi số, quy trình làm việc); đối với mỗi cán bộ cần nâng cao kỹ năng làm việc, chuyên môn nghiệp vụ; còn mỗi giảng viên, nghiên cứu viên ngoài việc đổi mới phương pháp giảng dạy cần nâng cao việc kết nối với người học.

   Kết thúc hội thảo, Hiệu trưởng Nguyễn Việt Hà khẳng định kỷ niệm 22 năm ngày truyền thống đã đánh dấu bước trưởng thành tiếp theo của Nhà trường. PGS hi vọng mỗi cán bộ sẽ cùng quyết tâm, đoàn kết và trở thành hạt nhân để hoạt động quản lý xây dựng Nhà trường phát triển hơn nữa. Đồng thời, Hiệu trưởng còn nhấn mạnh sự phát triển của Nhà trường luôn có sự dõi theo và đồng hành của các thầy/cô nguyên lãnh đạo Nhà trường như GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu, PGS.TS. Hồ Sĩ Đàm, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bình, GS.TS. Nguyễn Hữu Đức…

Tuyết Nga – Đăng Hoàng (UET – News)

Bài viết liên quan