Hội nghị kế hoạch tài chính năm 2018

     Ngày 02/07, Trường Đại học Công nghệ tổ chức Hội nghị kế hoạch tài chính nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác tài chính năm 2017, 6 tháng đầu năm 2018.

Hội nghị kế hoạch tài chính năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018

    TS. Nguyễn Anh Thái – Phó Hiệu trưởng và TS. Trần Mậu Danh – Trưởng phòng KHTC chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Việt Hà- Hiệu trưởng Nhà trường, các phó Hiệu trưởng, các Trưởng, phó phòng chức năng, các ban Chủ nhiệm khoa, Giám đốc Trung tâm trực thuộc và Ban Thường vụ Công Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên trường.

Hiệu trưởng Nguyễn Việt Hà phát biểu tại hội nghị

        Phát biểu tại hội nghị, Hiệu trưởng Nguyễn Việt Hà nhấn mạnhtầm quan trọng của hội nghị tài chính giúp thông tin tới lãnh đạo các đơn vị trong trường bức tranh toàn cảnh về hoạt động tài chính của trường, qua đó trao đổi những giải pháp nâng cao hiệu qua hoạt động tài chính và công tác chung của trường. Hiệu trưởng đề nghị hội nghị cần tập trung đến những chỉ tiêuchưa hoàn thành và tăng cường hoạt động để tăng nguồn thu, tính hiệu quả trong công việc, tăng thu nhập cán bộ; đẩy mạnh sự tự chủ tạo sự đồng thuận để Nhà trường phát triển trong tương lai.

Kế toán trưởng Phạm Thị Thu Lan báo cáo công tác kế hoạch tài chính năm 2017, 6 tháng đầu năm 2018

        Hội nghị đã lắng nghe Kế toán trưởng Phạm Thị Thu Lan báo cáo công tác kế hoạch tài chính năm 2017, 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng công tác năm tiếp theo. Về công tác kế hoạch, năm 2017 là năm thứ hai thực hiện kế hoạch ổn định tài chính ba năm 2016-2018.  Nhà trường đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch trong đó nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Về công tác tài chính, nguồn kinh phí thường xuyên năm 2017 tăng 7,2% so với năm 2016; nguồn thu sự nghiệp năm 2017 tăng 19,6% so với năm 2016. Năm 2017 so với năm 2016, thu nhập của cán bộ trong toàn trường ổn định, tăng lên 11,08%.

         Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kế hoạch tài chính vẫn còn những tồn tại hạn chế do nguyên nhân khách quan và chủ quan. Cụ thể, chưa đa dạng nguồn thu để tương xứng với tiềm năng phát triển; chưa ban hành hướng dẫn về thủ tục thanh, quyết toán thống nhất trong trường; công tác thanh quyết toán các đơn vị còn chậm muộn dẫn đến khó khăn trong công tác tổng hợp dữ liệu và báo cáo quyết toán năm 2017.

         Phần thảo luận diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo báo cáo, tập trung vào phân tích số liệu liên quan đến đào tạo và công tác phí, kinh phí nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho sự nghiệp giáo dục và giải pháp tăng nguồn thu. Một số đại biểu cho rằng, Nhà trường cần quan tâm ban hành hướng dẫn quy trình, thủ tục thanh toán tài chính để hoạt động tài chính được thông thoáng, thuận lợi hơn. 

       Tổng kết Hội nghị, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Anh Thái tổng kết và trả lời các ý kiến đồng thời đề nghị hệ thống tài chính của Trường nói chung và các đơn vị chuyên môn, đơn vị chức năng trong trường cần quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ về công tác kế hoạch tài chính năm 2018.

Tuyết Nga (UET-News)

Bài viết liên quan