Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện công tác quy hoạch nhiệm kỳ 2020 – 2025

     Ngày 11/06, Đảng ủy Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện công tác quy hoạch cấp ủy, cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại hội trường 3-G3.

     Tham dự hội nghị, Trường ĐHCN có PGS.TS. Nguyễn Việt Hà – Hiệu trưởng Nhà trường, PGS. TS. Phạm Bảo Sơn – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường cùng các lãnh đạo chủ chốt trong trường.

Đại biểu tham gia hội nghị thực hiện công tác quy hoạch cấp ủy, cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025

      Phát biểu tại hội nghị, PGS. TS. Phạm Bảo Sơn – Bí thư Đảng ủy đã nhấn mạnh việc quy hoạch cán bộ là công việc quan trọng và thường xuyên nhằm chuẩn bị nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý của trường được diễn ra liên tục, vững vàng, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt cũng như lâu dài của nhà trường và ĐHQGHN. Cơ hội và thách thức trong phát triển Nhà trường giai đoạn hiện nay và các giai đoạn tiếp theo là điều kiện tốt để rèn luyện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Quy trình này giúp các đồng chí được giới thiệu quy hoạch thấy được kỳ vọng của tập thể vào tổ chức từ đó tu dưỡng, phấn đấu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, tập thể lãnh đạo Nhà trường và các đơn vị tạo điều kiện để các đồng chí trong quy hoạch phát huy được khả năng của bản thân, tạo thách thức để làm môi trường cho các đồng chí rèn luyện. Bí thư Đảng ủy hi vọng rằng các lãnh đạo chủ chốt sẽ tập trung trí tuệ để giới thiệu các đồng chí có năng lực, thành tích trong công tác lãnh đạo, được sự tín nhiệm của tập thể và đưa vào danh sách quy hoạch.

PGS.TS. Phạm Bảo Sơn phát biểu tại hội nghị

      Có thể khẳng định, quy hoạch cán bộ là một nội dung trọng yếu của công tác cán bộ, nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của nhà trường. Do vậy Đảng ủy Nhà trường thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện, rà soát, bổ sung theo quy định để kiện toàn tổ chức, đảm bảo sự ổn định và kế thừa trong công tác cán bộ, trên cơ sở đánh giá đúng cán bộ và nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ trong trường.

Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện công tác quy hoạch cấp ủy, cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra thành công

Tuyết Nga (UET-News)

Bài viết liên quan