Chính sách thu hút nhà khoa học xuất sắc của ĐHQGHN

Thực hiện Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt theo Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ; căn cứ Thông tư số 05/2023/TT-BKHCN ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) quy định chi tiết một số nội dung về thu hút, sử dụng và trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học công nghệ và nhu cầu hoạt động, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) triển khai chính sách thu hút nhà khoa học xuất sắc với các nội dung sau đây:  

1. Đối tượng thu hút

Các nhà khoa học có thành tích nghiên cứu xuất sắc, ở trong và ngoài nước (bao gồm cả người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài), có mong muốn tham gia nghiên cứu khoa học, đảm nhận các vị trí Trưởng nhóm nghiên cứu mạnh ở các lĩnh vực KH&CN mà ĐHQGHN định hướng nghiên cứu ưu tiên (theo Danh mục đính kèm Thông báo này).

2. Quyền lợi được hưởng

– Được hưởng các chế độ ưu đãi theo quy định của Nhà nước và ĐHQGHN;

– Được ưu tiên sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị dùng chung của ĐHQGHN; được đảm bảo các điều kiện việc làm, trang thiết bị và triển khai cơ chế chính sách theo thỏa thuận để có thể đẩy mạnh các lĩnh vực KH&CN mũi nhọn của Việt Nam;

– Được đầu tư kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN từ 03 tỷ đồng trong 03 năm;

– Được đề xuất đầu tư tăng cường năng lực để phát triển nhóm nghiên cứu mạnh.

3. Hình thức làm việc

– Ký kết Hợp đồng làm việc/Hợp đồng lao động/Hợp đồng thuê khoán chuyên môn.

– Tùy theo hình thức ký kết hợp đồng, các nhà khoa học có thể chủ động làm việc tại ĐHQGHN, trong nước và nước ngoài… 

Thông tin chi tiết liên hệ với Ban Tổ chức Cán bộ, ĐHQGHN qua email: tccb@vnu.edu.vn hoặc TS. Trương Việt Hà, Phó Trưởng ban Tổ chức Cán bộ qua số điện thoại: 0983899466.

Danh mục định hướng nghiên cứu ưu tiên

Lĩnh vực chuyên môn Hướng nghiên cứu
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN VÀ TÍNH TOÁN
1.     Khoa học máy tính

2.     Khoa học dữ liệu

3.     Toán học

4.     Kỹ thuật điện

5.     Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

6.     Công nghệ AI

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
VẬT LIỆU VÀ NĂNG LƯỢNG
7.     Kỹ thuật điện tử

8.     Vật lý chất rắn

9.     Khoa học vật liệu

10.  Kỹ thuật cơ khí

11.  Kỹ thuật cơ/điện tử

12.  Robot và thiết bị chăm sóc sức khỏe

13.  Vật liệu y sinh 

14.  Công nghệ chẩn đoán hình ảnh y khoa

15.  Chip, vi mạch, bán dẫn

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỰ SỐNG 16.  Phân tích thuốc

17.  Hóa học các hợp chất thiên nhiên

18.  Sinh học phân tử/sinh hóa

19.  Nghiên cứu thuốc tự nhiên

20.  Khoa học sức khỏe

21.  Khoa học thực phẩm

22.  Công nghệ Enzyme & Protein

23.  Kỹ thuật xử lý

24.  Kỹ thuật sản xuất

25.  Kỹ thuật nông nghiệp

26.  Nông nghiệp số.

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG
27.  Lượng giá tài nguyên thiên nhiên giám sát, cảnh báo và bảo vệ môi trường

28.  Dự báo thiên tai

29.  Năng lượng mới, năng lượng tái tạo

30.  Biến đổi khí hậu

KHOA HỌC QUẢN TRỊ VÀ KINH TẾ 31.  Quản lý/Kinh tế

32.  Kinh tế lượng

33.  Nghiên cứu đổi mới sáng tạo

34.  Kỹ thuật công nghiệp

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ HÀNH VI 35.  Việt Nam trong bối cảnh khu vực và quốc tế đương đại

36.  Bảo vệ chủ quyền quốc gia, quốc phòng – an ninh

37.  Tư vấn chính sách

38.  Quan hệ khu vực và quốc tế, vị thế của Việt Nam

KHOA HỌC NHÂN VĂN VÀ NGHỆ THUẬT 39.  Bảo tồn và phát triển di sản văn hóa, hội nhập văn hóa thế giới

40.  Khai thác, phát huy tiềm năng du lịch

41.  Tư vấn phát triển

42.  Khoa học sáng tạo

CÁC LĨNH VỰC KHÁC Theo đề xuất của nhà khoa học.

Theo VNU-Media

Bài viết liên quan