Chi bộ Hiệu bộ 1, Chi bộ Công nghệ thông tin và Chi bộ Vật lý kỹ thuật & công nghệ nano tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

    Chi bộ Công nghệ thông tin, Chi bộ Hiệu bộ 1 và Chi bộ Vật lý kỹ thuật và công nghệ nano trực thuộc Đảng bộ trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội chi bộ lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020 – 2022, tuần từ 11 đến 15/05/2020.

    Tham dự và chỉ đạo Đại hội chi bộ Công nghệ thông tin, Chi bộ Vật lý kỹ thuật và công nghệ nano có đồng chí Chử Đức Trình – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; tham dự Đại hội Chi bộ Hiệu bộ 1, có đồng chí Trương Ninh Thuận – Đảng ủy viên.

    Lãnh đạo Đảng ủy Trường đánh giá cao những kết quả và thành tích của chi bộ Hiệu bộ 1, Chi bộ Công nghệ thông tin và Chi bộ Vật lý kỹ thuật và công nghệ nano trong nhiệm kỳ 2017-2020, đã góp phần phát triển Nhà trường trong thời gian qua. Đồng thời, Đảng ủy Trường hi vọng các Chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, đổi mới sáng tạo trong xây dựng và hoàn thành hệ thống chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2022. Lãnh đạo Đảng ủy hi vọng các chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết tập thể góp phần xây dượng các mục tiêu của Nhà trường là nâng cao tính cạnh tranh với các trường đại học, tăng cường đại học số hóa, đặc biệt là công tác quản trị đại học.

   Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường đã thực hiện 3 nội dung theo quy định gồm tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của chi bộ, của cấp trên và bầu bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

   Sự thành công của đại hội các chi bộ trực thuộc sẽ góp phần vào thành công chung của Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ.

    Một số hình ảnh tại Đại hội của các Chi bộ:

Chi ủy Chi bộ Công nghệ thông tin nhiệm kỳ 2020-2022

Chi ủy Chi bộ Hiệu bộ 1 nhiệm kỳ 2020-2022

Chi ủy Chi bộ Vật lý kỹ thuật và công nghệ nano nhiệm kỳ 2020-2022

Tuyết Nga (UET-News)

Bài viết liên quan