Th9
12

Danh sách sinh viên thi môn Lập trình vào học chương trình chất lượng cao ngành Công nghệ thông tinIN KHÓA QH-2019-I/CQ

    Nhà trường ban hành Danh sách sinh viên thi môn Lập trình vào học chương trình chất lượng cao ngành Công nghệ thông tin. Sinh viên xem Danh sách và thực hiện theo đúng quy định.      Thời gian thi: 14h00, thứ 7, ngày 14/09/2019      Địa điểm: Nhà G2, Trường […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th9
11

Danh sách sinh viên khoá QH-2019-I/CQ vào học chương trình đào tạo Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản

    Nhà trường ban hành Quyết định phê duyệt danh sách 40 sinh viên khoá QH-2019-I/CQ đã trúng tuyển nhóm ngành Công nghệ thông tin (CN1) vào học chương trình đào tạo Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.   […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th9
11

Điều chỉnh TKB và mở bổ sung lớp học phần học kỳ I năm học 2019-2020 (lần 4)

    1. Căn cứ đề nghị của Khoa, tình hình đăng ký học học kỳ I năm học 2019-2020 và việc sử dụng giảng đường phục vụ kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2019, Phòng Đào tạo thông báo các lớp học phần/nhóm bài tập/thực hành điều chỉnh Thời khóa […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th9
11

Danh sách đề nghị sinh viên tham gia chương trình học bổng Posco, năm học 2019-2020

    Thực hiện Công văn của Đại học Quốc gia Hà Nội, thông báo về chương trình học bổng Posco, năm học 2019-2020, căn cứ biên bản họp ngày 10/9/2019 của Hội đồng Thi đua Khen thưởng-Kỉ luật, Trường Đại học Công nghệ đã tiến hành xét chọn được các sinh viên, có tên […]

Chi tiết
Th9
10

Chương trình học bổng Kumho Asiana, học kỳ 1, năm học 2019-2020

     Ngày 05/9/2019, Đại học Quốc gia Hà Nội có Công văn số 2740/ĐHQGHN-CT&CTHSSV thông báo về việc “chương trình học bổng Kumho Asiana, học kỳ 1, năm học 2019-2020”. Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên năm thứ nhất đại học hệ chính quy, Trường Đại học Công nghệ […]

Chi tiết
Th9
10

Danh sách đề nghị sinh viên nhận học bổng ADF, năm học 2019-2020

    Thực hiện Công văn của Đại học Quốc gia Hà Nội, thông báo về chương trình học bổng ADF, năm học 2019-2020, căn cứ biên bản họp ngày 09/9/2019 của Hội đồng Thi đua Khen thưởng – Kỉ luật, Trường Đại học Công nghệ đã tiến hành xét chọn được các sinh viên, […]

Chi tiết
Th9
10

Đăng ký nhận học bổng Shinnyo, Nhật Bản, năm học 2019-2020

     Ngày 09/9/2019, Trường Đại học Công nghệ nhận được công văn số 2787/ĐHQGHN-CT&CTHSSV của Đại học Quốc gia Hà Nội, thông báo về chương trình học bổng Shinnyo, Nhật Bản, năm học 2019-2020. Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ như sau: 1. Đối […]

Chi tiết
Th9
10

Đăng ký nhận học bổng Mitsubishi, Nhật Bản, năm học 2019-2020

     Ngày 09/9/2019, Đại học Quốc gia Hà Nội có công văn số 2788/ĐHQGHN-CT&CTHSSV thông báo về chương trình học bổng Mitsubishi, Nhật Bản năm học 2019-2020. Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên đại học hệ chính quy, Trường Đại học Công nghệ như sau: 1. Đối tượng và […]

Chi tiết
Trang 7 của 95« First page...56789...203040...Trang cuối »