Th7
03

Danh sách sinh viên theo lớp môn học học kỳ phụ 2017-2018

       Căn cứ vào kết quả đăng ký học học kỳ phụ năm học 2017-2018, Phòng Đào tạo thông báo đến toàn thể sinh viên Danh sách sinh viên theo lớp môn học. Sinh viên xem Danh sách sinh viên để thực hiện nghiêm túc lịch học. Trân trọng thông báo./.

Bởi Tuyết Nga | Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th7
02

Chương trình đi trao đổi sinh viên tại Đài Loan, năm học 2018-2019

      Ngày 27/06/2018, Đại học Quốc gia Hà Nội có thông báo số 2152/ĐHQGHN-CTHSSV về việc “Thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Quốc gia Đài Bắc, Đài Loan, học kỳ II, năm học 2018-2019”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau: 1. Thời gian diễn ra […]

Chi tiết
Th6
27

Công nhận và khen thưởng các tập thể, cá nhân sinh viên khóa QH-2014-I/CQ đạt các danh hiệu trong toàn khóa học 2014-2018

     Nhà trường ban hành các quyết định về việc khen thưởng tập thể, cá nhân sinh viên khóa QH-2014-I/CQ đạt các danh hiệu trong toàn khóa học 2014-2018 và công nhận các sinh viên Tốt nghiệp Thủ khoa ngành học, Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đạt kết quả Xuất sắc.       1. Nhà trường tặng […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th6
25

Tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 (NCS, HVCH, SV)

    Thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu Nhà trường về việc tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho các Nghiên cứu sinh, Học viên, Sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 6/2018, Phòng Công tác sinh viên thông báo:     Nhà trường tổ chức Lễ bế giảng và […]

Chi tiết
Th6
25

Công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng cử nhân, kỹ sư hệ chính quy các chương trình đào tạo (bổ sung)

      Nhà trường ban hành các quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng cử nhân, kỹ sư hệ chính quy các chương trình đào tạo. Danh sách chi tiết vềsinh viên trong các chương trình đào tạo được đăng chi tiết như sau:       1. Công nhận […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th6
25

Đăng ký học kỳ phụ năm học 2017-2018 (đợt 2)

     Căn cứ nguyện vọng học tập của sinh viên, phòng Đào tạo trân trọng thông báo thời khóa biểu lớp học phần mở trong học kỳ phụ năm học 2017-2018 (đợt 2), cụ thể như sau: STT Học phần Mã HP TC Giảng viên Thứ Tiết Giảng đường     1 Khai phá […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th6
20

Công nhận tốt nghiệp đại học và cấp văn bằng hệ chính quy các chương trình đào tạo

     Nhà trường ban hành các quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng cử nhân, kỹ sư hệ chính quy các chương trình đào tạo. Danh sách chi tiết vềsinh viên trong các chương trình đào tạo được đăng chi tiết như sau:      1. Công nhận tốt nghiệp […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th6
13

Kết quả xét tốt nghiệp tháng 6/2018 của sinh viên đại học hệ chính quy

     Căn cứ kết luận của Hội đồng xét tốt nghiệp, Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên đại học thuộc các khóa QH-2014-I/CQ (K59); từ QH-2013-/CQ (K58) trở về trước và bằng kép chưa tốt nghiệp các thông tin sau đây: 1. Danh sách SV đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Sinh Viên
Chi tiết