Th8
22

Đăng ký nhận học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2018-2019

     Ngày 22/08/2018, Trường Đại học Công nghệ nhận được công văn của ĐHQGHN, số 2746/ĐHQGHN-CTHSSV, thông báo về “Chương trình học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2018-2019 (đăng ký trực tuyến)”. Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên đại học hệ chính quy, Trường Đại học Công nghệ như […]

Chi tiết
Th8
22

Tổ chức thi sát hạch đầu vào trình độ tiếng Anh bậc 2 cho khóa QH-2018-I/CQ

     Căn cứ công văn số 358/ĐHNN ngày 18/04/2018 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội, Phòng Đào tạo trân trọng thông báo về kỳ thi sát hạch đầu vào trình độ tiếng Anh bậc 2 cho Sv như sau:       1. Toàn thể Sv khóa QH-2018 […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th8
22

Kết quả Top 30 giải thưởng Honda Y-E-S 2018

     Sau 1 tháng nghiêm túc đánh giá hồ sơ ứng tuyển Honda Y-E-S 2018 của sinh viên đến từ 10 trường Đại học liên kết, đến nay BTC Giải thưởng Honda Y-E-S đã có được kết quả Top 30 Honda Y-E-S 2018.      BTC xin vinh dự thông báo Trường Đại học […]

Chi tiết
Th8
21

Đăng ký chương trình đào tạo CNTT định hướng thị trường Nhật Bản

      Sau buổi làm việc của Khoa Công nghệ thông tin cùng các chuyên gia để giúp sinh viên K63 hiểu về ngành nghề đào tạo, chuẩn đầu ra và cơ hội học bổng, cơ hội việc làm khi theo học các chương trình đào tạo thuộc nhóm CN1, Phòng Đào tạo thông […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th8
21

Đăng ký ngành học trong nhóm ngành Máy tính và robot (CN2)

      Sau buổi làm việc của Khoa Điện tử Viễn thông cùng các chuyên gia để giúp các bạn sinh viên K63 hiểu về ngành nghề đào tạo, chuẩn đầu ra và cơ hội học bổng, cơ hội việc làm khi theo học ngành Kỹ thuật máy tính và Kỹ thuật robot, Phòng […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th8
21

Tuần lễ hội nhập cho sinh viên, năm học 2018-2019

     Từ ngày 20/08 đến 25/08, Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) đã tổ chức Tuần lễ hội nhập cho sinh viên, năm học 2018-2019, gồm nhiều hoạt động cụ thể Tuần sinh hoạt công dân đầu năm; Giới thiệu chung về các công tác của Trường; Dịch vụ mạng và thư viện đối […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Sinh Viên . Tin Tổng Hợp
Chi tiết
Th8
21

Đăng ký nhận học bổng Kumho Asiana, học kỳ 1, năm học 2018-2019

      Ngày 20/8/2017, Đại học Quốc gia Hà Nội có Công văn số 2729/ĐHQGHN-CTHSSV thông báo về việc “chương trình học bổng Kumho Asiana, học kỳ 1, năm học 2018-2019”. Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên năm thứ nhất đại học hệ chính quy, Trường Đại học Công […]

Chi tiết
Th8
20

Thời khóa biểu chính thức học kỳ I năm học 2018-2019

      Để chuẩn bị cho học kỳ I năm học 2018-2019, Phòng Đào tạo (P.ĐT) gửi tới toàn thể sinh viên (SV) bậc đại học trong Trường Thời khóa biểu chính thức của SV học kỳ I năm học 2018-2019, cụ thể như sau:       1. Đối với Khóa QH-2018-I/CQ, Khóa QH-2017-I/CQ, […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Sinh Viên
Chi tiết