Th9
13

Kết quả xét tốt nghiệp tháng 9/2018 của sinh viên đại học hệ chính quy

     Căn cứ kết luận của Hội đồng xét tốt nghiệp, Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên đại học thuộc các khóa từ QH-2014-I/CQ (K59) trở về trước và bằng kép chưa tốt nghiệp các thông tin sau đây: 1. Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và cấp bằng […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th9
12

Điều chỉnh giảng đường ngày 15/09/2018

       Để đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi tuyển sinh sau Đại học đợt 2 năm 2018, Phòng Đào tạo thông báo lịch điều chỉnh giảng đường các lớp học phần ngày 15/09/2018, cụ thể như sau: Học phần Mã LHP Giảng viên Thứ Tiết Giảng đường thông báo […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th9
12

Chương trình diễn đàn văn hoá thanh niên ASEAN lần thứ 16 và ASEAN +3 lần thứ 6

     Ngày 07/09/2018, Đại học Quốc gia Hà Nội có công văn số 2909/ĐHQGHN-CT&HSSV thông báo về chương trình “Cử sinh viên dự diễn đàn văn hoá thanh niên ASEAN lần thứ 16 và ASEAN +3 lần thứ 6”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau (đính kèm): 1. Thời gian diễn […]

Chi tiết
Th9
12

Chương trình trao đổi sinh viên của Đại học Indonesia kỳ II năm học 2018-2019

     Ngày 06/09/2018, Đại học Quốc gia Hà Nội có công văn số 2903/ĐHQGHN-CT&HSSV thông báo về chương trình “Trao đổi sinh viên của Đại học Indonesia trong học kỳ II, năm học 2018-2019”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau: 1. Thời gian tham dự: học kỳ II, năm học 2018-2019 […]

Chi tiết
Th9
12

Khoá học nâng cao về ngôn ngữ và văn hoá Nhật Bản mùa đông năm 2018 của Đại học Kansai, Nhật Bản

      Ngày 06/09/2018, Đại học Quốc gia Hà Nội có công văn số 2902/ĐHQGHN-CT&HSSV thông báo về chương trình “Khoá học nâng cao ngôn ngữ và văn hoá Nhật Bản mùa đông năm 2018”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau: 1. Thời gian diễn ra chương trình: – Chương trình […]

Chi tiết
Th9
12

Chương trình trao đổi sinh viên của UMAP

     Ngày 06/09/2018, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có công văn số 2901/ĐHQGHN-CT&HSSV thông báo về chương trình “Trao đổi sinh viên của UMAP (University Mobility in Asia and the Pacific) học kỳ II, năm học 2018-2019”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau: 1. Thời gian tham dự: học […]

Chi tiết
Th9
12

Chương trình trao đổi học viên, sinh viên tại Đại học Kanagawa, Nhật Bản

    Ngày 06/09/2018, Đại học Quốc gia Hà Nội có công văn số 2900/ĐHQGHN-CT&HSSV thông báo về chương trình “Trao đổi học viên, sinh viên tại Đại học Kanagawa, Nhật Bản học kỳ II, năm học 2018-2019”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau:ư 1. Thời gian tham dự: 01 năm học; […]

Chi tiết
Th9
12

Chương trình trao đổi học viên, sinh viên tại Đại học CHUO, Nhật Bản

    Ngày 06/09/2018, Đại học Quốc gia Hà Nội có công văn số 2899/ĐHQGHN-CT&HSSV thông báo về chương trình “Trao đổi học viên, sinh viên tại Đại học CHUO, Nhật Bản học kỳ II, năm học 2018-2019”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau: 1. Thời gian diễn ra chương trình: 01 […]

Chi tiết
Trang 2 của 4912345...102030...Trang cuối »