Th8
08

Kết quả xem lại bài thi học kỳ II năm học 2018-2019

    Sau khi xử lý đơn xin xem lại điểm môn học học kỳ II năm học 2018-2019 của sinh viên theo quy định, Phòng Đào tạo thông báo kết quả như sau: 1. Danh sách sinh viên có thay đổi điểm môn học (SV nộp đơn) 2. Danh sách sinh viên có thay đổi […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th8
07

Danh sách sinh viên các khóa 2011-2019 nợ tiền và sách quá hạn (tính đến 15/05/2019)

    Thực hiện quy định về việc thu hồi tài liệu theo năm học, phòng Dịch vụ Thông tin Tổng hợp, Trung tâm Thông tin – Thư viện, ĐHQGHN đang tổ chức tiến hành thu hồi tài liệu nợ quá hạn. Hiện nay Nhà trường đã nhận được Danh sách sinh viên nợ tài […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th8
07

Phân công sinh viên đại học hệ chính quy khóa QH-2016-I/CQ ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Cơ kỹ thuật học học theo định hướng chuyên sâu

    Nhà trường ban hành các Quyết định phân công sinh viên đại học hệ chính quy khóa QH-2016-I/CQ ngành Cơ kỹ thuật học,  ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử theo định hướng chuyên sâu.     1. Mỗi sinh viên khóa QH-2016-I/CQ (2016-2021) ngành Cơ kỹ thuật từ năm học 2019-2020 (năm […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th8
06

Điều chỉnh Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ II và học kỳ phụ, năm học 2018-2019 đại học hệ chính quy

     Căn cứ vào đề nghị của Giảng viên và sinh viên, Phòng Đào tạo trân trọng thông báo điều chỉnh Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ II và học kỳ phụ năm học 2018-2019 đã thông báo ngày 25/07/2019.     Ghi chú: Phần in đậm trong cột “Lịch thi điều chỉnh” […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th8
05

Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Osaka Nhật Bản năm học 2019-2020

     Đại học Quốc gia Hà Nội có thông báo số 2315/ĐHQGHN-ĐT, ngày 29/07/2019 về chương trình “Trao đổi sinh viên tại Đại học Osaka, Nhật Bản năm học 2019-2020”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau: 1. Thời gian diễn ra chương trình: 01 học kỳ (bắt đầu từ tháng 03/2020); […]

Chi tiết
Th8
05

Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc trong năm học 2019-2020

     Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có thông báo số 2316/ĐHQGHN-ĐT, ngày 29/07/2019 về chương trình ”trao đổi sinh viên tại Đại học Quốc gia Seoul (SNU), Hàn Quốc trong năm học 2019-2020”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau:       1. Đối tượng tham gia: Sinh viên […]

Chi tiết
Th7
29

Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Kyushu, Nhật Bản trong năm học 2019-2020

    Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có công văn thông báo về chương trình “Trao đổi sinh viên tại Đại học Kyushu, Nhật Bản trong năm học 2019-2020”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau: 1. Đối tượng tham gia: Sinh viên/học viên cao học; 2. Thời gian tham gia: […]

Chi tiết
Th7
29

Chương trình trao đổi học viên, sinh viên tại Đại học CHUO, Nhật Bản

     Ngày 22/07/2019, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có công văn số 2251/ĐHQGHN-CT&HSSV thông báo về chương trình “Trao đổi học viên, sinh viên tại Đại học CHUO, Nhật Bản năm học 2019-2020”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau:       1. Thời gian diễn ra chương trình: […]

Chi tiết