Th8
31

Annual Report 2017

Báo cáo thường niên 2017 là ấn phẩm công bố kết quả hoạt động khoa học – công nghệ của Trường Đại học Công nghệ năm 2016.  

Bởi Tuyết Nga | Ấn phẩm
Chi tiết
Th7
24

Kỷ yếu 15 năm xây dựng và trưởng thành

Là ấn phẩm được biên soạn nhân dịp kỷ niệm 15 năm truyền thống (18/10/1999 – 18/10/2014) và 10 năm thành lập (25/05/2004 – 25/05/2014) Trường Đại học Công nghệ, cung cấp những thông tin về quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường, vun đắp và làm sâu sắc thêm các giá trị, truyền […]

Bởi Tuyết Nga | Ấn phẩm . Giới thiệu
Chi tiết