Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng

1. Chương trình đào tạo dành cho khoá QH-2022 trở đi: – Giới thiệu chung về chương trình đào tạo  – Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo – Nội dung chương trình đào tạo

Bởi Tuyết Nga | ĐTSĐH
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Kĩ thuật xây dựng được chia thành hai nhóm: I II Học viên có bằng cử nhân Học viên có bằng kĩ sư Tổng số tín chỉ: 64 50 – Các học phần bắt buộc và tự chọn của thạc […]

Bởi Tuyết Nga | ĐTSĐH
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng

1. Về kiến thức CĐR 1 (Kiến thức về lí luận chính trị): Liện hệ các kiến thức về lí luận chính trị, chủ nghĩa Mác-Lênin và phương pháp luận nghiên cứu khoa học vào việc giải quyết các vấn đề của ngành Kĩ thuật xây dựng. CĐR 2 (Kiến thức về ngoại ngữ): Sử […]

Bởi Tuyết Nga | ĐTSĐH
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo – Tên ngành đào tạo: + Tiếng Việt: Kĩ thuật xây dựng + Tiếng Anh: Civil Engineering + Mã số: 8580201 – Tên các chuyên ngành đào tạo: + Kĩ thuật xây dựng + Quản lí đô thị và công trình – Danh hiệu tốt […]

Bởi Tuyết Nga | ĐTSĐH
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính

1. Chương trình đào tạo dành cho khoá QH-2018, QH-2019: – Giới thiệu chung về chương trình đào tạo  – Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo – Nội dung chương trình đào tạo  2. Chương trình đào tạo dành cho khoá QH-2020 trở đi: – Giới thiệu chung về chương trình đào tạo  – Chuẩn đầu ra của chương […]

Bởi Tuyết Nga | ĐTSĐH
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo 1.1. Đối với NCS chưa có bằng thạc sĩ: Người học phải hoàn thành các học phần của chương trình đào tạo thạc sĩ và các nội dung của chương trình đào tạo tiến sĩ. Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 141 tín chỉ, trong […]

Bởi Tuyết Nga | ĐTSĐH
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính

1. Yêu cầu về chất lượng luận án Luận án phải là công trình nghiên cứu khoa học độc lập, có đóng góp mới cho việc giải quyết vấn đề khoa học, lý luận hoặc thực tiễn đang đặt ra, góp phần xây dựng, hình thành khung lý thuyết mới, hệ tư tưởng mới phù […]

Bởi Tuyết Nga | ĐTSĐH
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính

1. Một số thông tin về chuyên ngành đào tạo Tên chuyên ngành đào tạo: + Tên tiếng Việt:         Khoa học máy tính              + Tên tiếng Anh:    Computer Science Mã số chuyên ngành đào tạo: 01 Tên ngành đào tạo: + Tên tiếng Việt:         Khoa học […]

Bởi Tuyết Nga | ĐTSĐH
Chi tiết
Trang 30 của 425« First page...1020...2829303132...405060...Trang cuối »