Publications (from 2010-2012)

 • Thuan Hoang Tran, Manh Duong Phung, Thi Thanh Van Nguyen, Quang Vinh Tran, “Stablization Control of the Differential Mobile Robot Using Lyapunov Function and Extended Kalman Filter,” Journal of Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology, 2012.
 • P. M. Duong, T. T. Hoang, N. T. T. Van, D. A. Viet and T. Q. Vinh, “A Novel Platform for Internet-based Mobile Robot Systems”, The 7th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA), Singapore 2012.
 • T. H. Hoang, P. M. Duong, D. A. Viet, N. T. T. Van and T. Q. Vinh, “A Path Following Algorithm for Wheeled Mobile Robot Using Extended Kalman Filter”, The 3rd IEICE International Conference on Integrated Circuits and Devices in Vietnam (ICDV), Vietnam 2012.
 • T. T. Hoang, P. M. Duong, N. T. T. Van, D. A. Viet and T. Q. Vinh, “Development of an EKF-based Localization Algorithm Using Compass Sensor and LRF,”. The 12th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision (ICARCV), IEEE, China 2012.
 • Manh Duong Phung, Thuan Hoang Tran, Thanh Van Thi Nguyen and Quang Vinh Tran, “Control of Internet-based Robot Systems Using Multi Transport Protocols”, The First International Conference on Control, Automation and Information Sciences (ICCAIS 2012), IEEE, Vietnam 2012.
 • T. T. Hoang, P. M. Duong, N. T. T. Van, D. A. Viet and T. Q. Vinh , “Multi-Sensor Perceptual System for Mobile Robot and Sensor Fusion-based Localization,” The First International Conference on Control, Automation and Information Sciences (ICCAIS 2012), IEEE, Vietnam 2012.
 • Tran Hiep Dinh, Manh Duong Phung, Thuan Hoang Tran, Quang Vinh Tran, “Localization of a Unicycle-like Mobile Robot Using LRF and Omni-directional Camera”, IEEE International Conference on Control System, Computing and Engineering, Malaysia 2012.
 • Thi Thanh Van Nguyen, Manh Duong Phung, Thuan Hoang Tran, Quang Vinh Tran, “Mobile Robot Localization Using Fuzzy Neural Network Based Extended Kalman Filter”, “International Conference on Control System, Computing and Engineering”, Malaysia 2012.
 • Phung Manh Duong, Nguyen Thi Thanh Van, Tran Thuan Hoang, Tran Quang Vinh, “Stabilization control of networked mobile robot using past observation-based preditive filter”, Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ 6. Hà nội, 14-15/12-2012, trang 781-787.
 • Trần Thuận Hoàng, Phùng Mạnh Dương, Đặng Anh Việt và Trần Quang Vinh, “Dẫn đường và tránh vật cản cho robot di động dựa trên ảnh laser 3D và siêu âm” . Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ 6. Hà nội, 14-15/12-2012, trang 421-427.
 • Trần Thuận Hoàng, Phùng Mạnh Dương, Đặng Anh Việt và Trần Quag Vinh, “Robot di động đa cảm biến và định vị robot bằng phương pháp tổng hợp cảm biến với bộ lọc Kalman mở rộng”, Kỷ yếu tại Hội thảo Điện tử-truyền thông và An toàn thông tin, ATC/REV 2012, 10-2012, Hà nội.
 • Trần Thuận Hoàng, Đặng Anh Việt và Trần Quang Vinh. “Xây dựng hệ đo xa 3D sử dụng cảm biến laser dùng cho robot di động tự trị”. Kỷ yếu Hội nghị Tự động hóa toàn quốc lần thứ nhất, Hà nội, 10-2011.
 • Phạm Duy Hưng, Phạm Minh Triển và Trần Quang Vinh, “Áp dụng thuật toán tối ưu bầy đàn cho hệ tìm kiếm đa robot nhằm cảnh báo khu vực nguy hiểm trong vùng bị thảm họa”. Kỷ yếu Hội nghị Tự động hóa toàn quốc lần thứ nhất, Hà nội, 10-2011.
 • HOANG Tran Thuan, VIET Dang Anh and VINH Tran Quang, “A 3D image capture system using a laser range finder for autonomous mobile robots.”. Conference on Integrated Circuits and Devices in Vietnam (ICDV) 2011, Hanoi, Vietnam.
 • Manh Duong Phung, Thanh Van Thi Nguyen, and Tran Quang Vinh, “Control of an Internet-based Robot System Using Fuzzy Logic”, Conference on Integrated Circuits and Devices in Vietnam (ICDV) 2011, Hanoi, Vietnam.
 • Nguyễn Thị Thanh Vân, Phùng Mạnh Dương, Phạm Đình Tuân, Trần Quang Vinh. “ Hệ thống robot tuần tra dựa trên lôgic mờ, ứng dụng trong hệ thống tự động hóa tòa nhà” Tạp chí “Tin học và Điều khiển học”, Viện Khoa học & Công nghệ Việt nam. Tập 27, số 1, năm 2011. tr. 83-92.
 • Manh Duong PHUNG, Thanh Van Thi NGUYEN, Quang Vinh TRAN. “Controlling of an Internet-based Robot System Using the Real-time Transport Protocol”. Hội nghị toàn quốc lần thứ 5 về Cơ Điện tử VCM 2010. Tháng 10 ngày 22-23, TP. Hồ Chí Minh.
 • Mạnh Duong Phung, Thanh Van Thi Nguyen, Cong Hoang Quach, and Quang Vinh Tran. “Development of a Tele-guidance System with Fuzzy-based Secondary Controller”. The Eleventh International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision ICARCV. December 7-10, 2010, Singapore.
 • HOANG Tran Thuan, VIET Dang Anh and VINH Tran Quang, “A 3D image capture system using a laser range finder for autonomous mobile robots.”. Conference on Integrated Circuits and Devices in Vietnam (ICDV) 2011, Hanoi, Vietnam.
 • Manh Duong Phung, Quang Vinh Tran, Kok King Tan. “Transport Protocols for Internet-based Real-time Systems: A Comparative Analysis”. The Third International Conference on Communication and Electronics ICCE”. August 11-13 Nha trang.
 • Trần Xuân Tú, Nguyễn Ngọc Bình , Trần Quang Vinh, et al. “Design and Implementation of an AMBAAHB Compliant Bus Architecture on FPGA”. IEICE VLSI Design Conference, March, 2010, Okinawa, Japan.
 • Phung Manh Duong, Quach Cong Hoang, Vu Xuan Quang, and Tran Quang Vinh “Control of a mobile Robot over the Internet using CORBA as Communication Architecture”. The International Conference on Engineering Mechanics and Automation ICEMA. July, 01-02, 2010, Hanoi.
 • Trần Quang Vinh, Phạm Mạnh Thắng và Phùng Mạnh Dương, “Mạng thông tin điều khiển trong hệ thống tự động hóa tòa nhà”. Tạp chí “Khoa học tự nhiên và công nghệ”, Đại học Quốc gia Hà nội (Journal of Sicence ISSN 0866-8612) 2010.