Trần Thị Minh Châu

Email: chauttm AT vnu.edu.vn

Giảng dạy

 • 2021-2022: Kỳ II: Lập trình nâng cao (INT 2215 2, 3, 24)

  Giáo trình

 • Hồ Sĩ Đàm (chủ biên), Trần Thị Minh Châu, Lê Sỹ Vinh, Giáo trình: Lập trình căn bản C++, NXB ĐHQG 2011 (draft)
 • Trần Thị Minh Châu, Nguyễn Việt Hà, Giáo trình: Lập trình hướng đối tượng với Java, NXB ĐHQG 2013 (draft)

  Sách dịch

 • Zbigniew Michalewicz, Giải thuật di truyền + Cấu trúc dữ liệu = Chương trình tiến hóa. ND: Hồ Sĩ Đàm, Trần Minh Châu, Phạm Việt Thắng, NXB ĐHQG 1999.
 • Jostein Gaarder, Thế giới của Sophie. ND: Trần Minh Châu, NXB Tri Thức 2006.

  Bài giảng điện tử nghiệm thu năm 2004