Th3
30

Định hướng của giảng viên hướng dẫn và công bố quốc tế giúp NCS trưởng thành trong nghiên cứu

   Dưới sự hướng dẫn của GS.TS. Thái Trà My và PGS.TS.Hoàng Xuân Huấn, nghiên cứu sinh (NCS) Phạm Văn Cảnh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với thời gian gần 3 năm. Đồng thời, luận án được công bố với 03 bài báo trên tạp chí thuộc danh mục ISI (với […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Tổng Hợp
Chi tiết