Th12
05

Nâng cao năng lực giảng viên, môi trường nghiên cứu qua các hợp tác với các trường đại học châu Âu

Nhằm nâng cao năng lực, phát triển môi trường học thuật và nghiên cứu, Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-UET) đã tiếp đón và làm việc với các trường đại học ở châu Âu gồm Đại học Aberystwyth, Đại học South Wales (Vương quốc Anh) và Đại học […]

Chi tiết