Th8
05

[Infographic] Chương trình chuyển tiếp quốc tế dành cho đại học, sau đại học

    Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội nằm trong top những trường hàng đầu về khối ngành kỹ thuật công nghệ. Sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh (gọi tắt là người học) học tập tại Trường được làm quen với môi trường đào tạo chuẩn quốc […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Đào Tạo . Tin Tổng Hợp
Chi tiết