Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghệ (gọi tắt là Đoàn trường) là cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội.


 

1. Cơ cấu tổ chức

       – Cơ quan điều hành của Đoàn Trường là Ban chấp hành Đoàn trường gồm 19 đồng chí được bầu từ Đại hội, đại diện cho các đơn vị đoàn trực thuộc. Ban thường vụ Đoàn trường gồm 5 đồng chí được bầu trong số các ủy viên Ban chấp hành. Danh sách Ban thường vụ Đoàn trường cụ thể như sau:           

            + Đ/c: Nguyễn Ngọc Linh – Bí thư Đoàn trường

            + Đ/c: Nguyễn Đình Chinh – Phó Bí thư Đoàn trường

            + Đ/c: Lê Việt Cường – Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường

            + Đ/c: Nguyễn Ngọc Huyền – Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường

            + Đ/c: Đinh Khánh Linh – Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường

– Các Ban chức năng:

           + Ban Điều hành

           + Ban Chuyên môn học thuật

           + Ban Phong trào

           + Ban Truyền thông & Đối ngoại

           + Ban Hậu cần

– Các đơn vị trực thuộc:

          + Liên chi Đoàn khoa Công nghệ Thông tin

          + Liên chi Đoàn khoa Điện tử Viễn thông

          + Liên chi Đoàn khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ Nanô

          + Liên chi Đoàn khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

          + Chi đoàn cán bộ khối Hiệu bộ

 2. Thông tin liên hệ

►Địa chỉ: Nhà G3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

►Điện thoại: (024) 37547528

►Website: http://thanhnien.uet.vnu.edu.vn/

►Facebook: https://www.facebook.com/DTNHSV.UET.VNU

►Email: doandaihoccongnghe@vnu.edu.vn/vpdoandhcn@gmail.com