Hoạt động đảm bảo và kiểm định chất lượng tại Trường Đại học Công nghệ

      Trong xu thế hội nhập quốc tế, Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) luôn đề cao vai trò của công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng nhằm không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu cao của xã hội. Các tiêu chí kiểm định chất lượng đã trở thành thước đo cho mọi mặt hoạt động của trường.

      Đối với công tác đảm bảo chất lượng: Nhà trường thực hiện công tác tự đánh giá nội bộ đối với hoạt động cảu Nhà trường và các chương trình đào tạo; thường xuyên lấy ý kiến phản hồi của các đối tượng liên quan gồm sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên, người sử dụng lao động nhằm cải tiến chất lượng hoạt động, cải tiến nội dung môn học và chương trình đào tạo, cụ thể: phản hồi của sinh viên về môn học và hoạt động giảng dạy của giảng viên; lấy ý kiến của cán bộ, giảng viên và sinh viên về chất lượng hoạt động hành chính, phục vụ; lấy ý kiến phản hồi của cựu sinh viên và nhà tuyển dụng về chương trình đào tạo.  

     

     Đối với công tác Kiểm định chất lượng: Từ khi thành lập đến nay, Nhà trường đã thực hiện 03 đợt kiểm định chất lượng trường đại học và đã được cấp chứng nhận đạt chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT tháng 11/2016 với thời hạn 5 năm. Trường tiên phong thực hiện kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA), tới nay Nhà trường có 3 chương trình đào tạo đã kiểm định theo bộ tiêu chuẩn của AUN-QA; 6 chương trình đào tạo được đánh giá ngoài theo bộ tiêu chuẩn của ĐHQGHN. Ý kiến đánh giá của các đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đối với hoạt động của Nhà trường và từng chương trình đào tạo được Ban giám hiệu và các đơn vị tiếp thu nghiêm túc và có kế hoạch cải tiến chất lượng.