You are hereLab's Members

Lab's Members


Director of the Key Laboratory

 1. Prof. Xuan-Tu Tran, PhD, IEEESM

Secretariat

 1. Ms. Trịnh Thi Thu Trang                             Email: sislab(at)vnu.edu.vn

Members

 1. Phạm Công Kha (Cong-Kha Pham), Adjunct Professor
 2. Nguyễn Kiêm Hùng (Kiem-Hung Nguyen), PhD
 3. Bùi Duy Hiếu (Duy-Hieu Bui), PhD
 4. Đặng Nam Khánh (Khanh N. Dang), PhD
 5. Nguyễn Ngọc Mai (Ngoc-Mai Nguyen), PhD
 6. Phạm Minh Triển (Minh-Trien Pham), PhD
 7. Vũ Tuấn Anh (Tuan-Anh Vu), PhD
 8. Phan Hải Phong (Hai-Phong Phan), PhD, Adjunct member
 9. Lê Văn Thanh Vũ (Thanh-Vu Le Van), PhD, Adjunct member
 10. Nguyễn Ngô Doanh (Ngo-Doanh Nguyen), Research Engineer
 11. Đồng Phạm Khôi (Pham-Khoi Dong), PhD student, starting in 2016
 12. Trần Đình Lâm (Dinh-Lam Tran), PhD student, starting 2016
 13. Trần Huy Toàn (Huy-Toan Tran), PhD student, starting in 2016
 14. Mai Đức Thọ (Duc-Tho Mai), PhD student, starting 2017
 15. Đinh Văn Nam (Van-Nam Dinh), MSc, PhD student, starting 2017
 16. Nguyễn Duy Anh (Duy-Anh Nguyen), PhD student, starting 2017
 17. Đào Mạnh Hiệp (Manh-Hiep Dao), PhD student, starting 2020
 18. Nguyễn Khâm Hồng Quang (Hong-Quang Nguyen-Kham), MSc
 19. Đào Ngọc Nam Hải, K61D
 20. Đặng Hải Ninh, K61 CHKT
 21. Lê Chung Hiếu, K61D
 22. Vũ Hương Giang, K62D
 23. Nguyễn Đức Kiên, K62D
 24. Nguyễn Lê Việt Hoàng, K63
 25. Phùng Thế Ngọc, K63
 26. Nguyễn Việt Hoàng, K63

Visitors

 1. Daizaburo Miyahara (Mr.), The University of Electro-Communications (2020)
 2. Akinori Yamamoto (Mr.), The University of Electro-Communications (2020)
 3. Kanlaya Phommasak (Miss Tock), The University of Electro-Communications (2017)
 4. Tatsuya Iwase (Mr.), The University of Electro-Communications (2016)
 5. Jia-Xin Wu (Miss), The University of Electro-Communications (2016)
 6. Minoru Mochikawa (Mr), The University of Electro-Communications (2015)
 7. Mikhail Tatur (Prof), Belarus State University of Informatics and Radioelectronics (BSUIR), Belarus (2014)
 8. Victor Stempitsky (Prof), Belarus State University of Informatics and Radioelectronics (BSUIR), Belarus (2011)

Collaborators

 1. Alain Merigot, University Paris-Sud, France
 2. Ben Abdallah Abderazek, The University of Aizu, Japan
 3. Chantal Robach, Grenoble INP, France
 4. Diego Puschini, CEA-LETI, MINATEC, France
 5. Edith Beigne, CEA-LETI, MINATEC, France
 6. Phi-Hung Pham, Perdue University, USA
 7. Anh Vu Pham, UC Davis, USA
 8. Suzanne Lesecq, CEA-LETI, MINATEC, France
 9. Pascal Vivet, CEA-LETI, MINATEC, France
 10. Trang Hoang, HCM University of Technology, Vietnam
 11. Trong-Trinh Dang, RMIT Vietnam
 12. Victor Stempitsky, Belarus State University of Informatics and Radioelectronics (BSUIR), Belarus
 13. Vincent Beroulle, Grenoble INP, France
 14. Van-Phuc Hoang, Le Quy Don Technical University, Vietnam

VSD group photo taken in February 2014 

Hoa Lac campus office                                                              Hanoi campus office