You are hereNICS 2018 in Ho Chi Minh city cfp deadline

NICS 2018 in Ho Chi Minh city cfp deadline


By admin - Posted on 04 August 2018

25 Aug 2018 23:17
Asia/Saigon

Hội nghị NAFOSTED về Khoa học Thông tin và Máy tính (NICS) được tổ chức định kỳ với mục tiêu tạo diễn đàn trao đổi học thuật có chất lượng cao giữa các nhà khoa học trong và ngoài nước về những tiến bộ gần đây cũng như định hướng tương lai trong ngành Khoa học thông tin và máy tính. Sau bốn kỳ tổ chức Hội nghị thành công, Hội nghị lần thứ 5 – NICS 2018 do Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Quỹ Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ Quốc Gia (NAFOSTED) cùng phối hợp tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong hai ngày 23-24/11/2018. Thông tin chi tiết của Hội nghị đăng tại: http://www.nafosted-nics.orgCác mốc thời gian quan trọng

  • Thời hạn nộp bài: 25/8/2018
  • Thông báo chấp nhận báo cáo: 01/10/2018

Lệ phí Hội nghị: 

  • Đối với nhà khoa học trong nước: 2 triệu đồng/báo cáo

Chương trình: Hội nghị sẽ được phân chia theo các nội dung và chủ đề sau đây:

  • Khoa học máy tính
  • Trí tuệ tính toán
  • Công nghệ phần mềm và hệ thống thông tin
  • Mạng và truyền thông
  • Công nghệ đa phương tiện

Nộp bài và quy định          Báo cáo gửi tới Hội nghị cần được viết bằng tiếng Anh, định dạng theo pdf file, dài không quá 6 trang A4 và tuân theo các tiêu chuẩn của IEEE. Bài đăng ký tham dự hội nghị được nộp thông qua hệ thống EDAS theo đường link https://edas.info/N24707. Kỷ yếu của Hội nghị sẽ được gửi đăng trên cơ sở dữ liệu IEEE Xplore.