Description: Description: Description: Description: Description: Description: Tran Duc Tan

PGS. Ts. Trần Đức Tân>

Phó chủ nhiệm Khoa
Khoa Điện tử - Viễn thông
Trường Đại học Công nghệ
Đại học Quốc Gia Hà nội
G2-312, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 04-37547709, Fax: 04-37547480
Emails: tantd@vnu.edu.vn(<100Mb), tantdvnu@gmail.comLĩnh vực

Thiết kế cảm biến MEMS và hệ thống sử dụng linh kiện MEMS

Xử l tín hiệu trong hệ tích hợp dẫn đường quán tính (INS) với GPS

Các phương pháp xử lý tín hiệu trong viễn thông và y - sinh


Cập nhật: 19.09.12

 

Website Hit Counter
Hit Counter