GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy

 

 Thông tin cá nhân

  + Đơn vị:

 Bộ môn Khoa học Máy tính/ Bộ môn Hệ thống Thông tin, Khoa Công nghệ Thông tin

  + Điện thoại:

 0437547203

  + Fax:

 

  + Email:

nguyenthanhthuy@vnu.edu.vn


Quá trình Đào tạo

Đào tạo chuyên môn

§        1977-1982:   Học đại học. Bằng Kỹ sư Toán máy tính, Đại học Bách Khoa Hà Nội,

§        1983-1987:   NCS. Bằng Tiến sỹ Toán lý, chuyên ngành Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán, Đại học Bách Khoa Hà Nội

§        2001 PGS ngành Tin học/Công nghệ Thông tin-Truyền thông

§        2010 GS ngành Tin học/ Công nghệ Thông tin-Truyền thông

 

Đào tạo nâng cao khác

§        1987-1990:   Thực tập  sinh sau Tiến sĩ về Tin học tại Trung tâm Tính toán, Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô, Matsxcơva, Liên xô (cũ)

§        1993-1994:   Trao đổi chuyên môn sau Tiến sĩ về Tin học/Công nghệ thông tin, tại Học viện Bách Khoa Quốc Gia Grenoble (INPG), Cộng hòa Pháp

§        2002 : Trao đổi chuyên môn sau Tiến sĩ về Tin học/Công nghệ thông tin Học giả Fulbright tại UWM, Mỹ

§        2002-2004 : Cao cấp lý luận chính trị

 


Những môn học đã và đang giảng dạy

§        Trí tuệ nhân tạo

§        Hệ tri thức/Hệ chuyên gia

§        Nhận dạng

§        Xử lý ảnh

§        Cơ sở dữ liệu

§        Trí tuệ nhân tạo  nâng cao

§        Công nghệ tri thức

  • Khai phá dữ liệu
  • Tính toán hiệu năng cao


Những lĩnh vực khoa học đã và đang quan tâm

§        Trí tuệ nhân tạo, Tính toán mềm, hệ thông  minh lai, hệ cơ sở tri thức

§        Tính toán hiệu năng cao, tính toán lưới


Sách đã xuất bản

TT

Tên sách

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Tác giả

Đồng tác giả

1.

Trí tuệ nhân tạo

KHKT, GD

1998-2008

x

 

2.

Ngôn ngữ C

KHKT

2001-2006

 

x

3.

Bài tập ngôn ngữ lập trình C

KHKT

2001-2007

 

x

4

Ngôn ngữ C++

KHKT

2001-2009

 

x

5

Bài tập ngôn ngữ lập trình C++

KHKT

2001-2009

 

x

6

Nhập môn LINUX

KHKT

2001-2007

 

x

7

Quản trị hệ thống LINUX

KHKT

2001-2007

 

x

8

Lập trình khái lược

KHKT

2001-2007

 

x

9

Nhập môn xử lý ảnh sô

KHKT

2001-2007

 

x


Thông tin khác

2010: Nhà giáo ưu tú

Công tác liên tục với công việc cán bộ giảng dạy từ năm 1983 đến tháng 6 năm 2011 tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội : khoa Toán lý (1983-1988), Khoa Tin học (1989-1995), Khoa Công nghệ Thông tin (1995-2009), Viện Công nghệ Thông tin Truyền thông (2009 đến 6/năm 2011).

Công tác với công việc cán bộ giảng dạy từ tháng 6 năm 2011 đến nay (tháng 2 năm 2012)  tại trường Đại học Công nghệ, thuộc ĐHQG Hà Nội.

Các chức vụ quản lý đã đảm nhiệm:

- Quản lý chuyên môn CNTT cấp Khoa

§        1994-1995: Phó Trưởng khoa Tin học, ĐHBKHN

§        1995-2006: Trưởng Bộ môn HTTT, Khoa CNTT, ĐHBKHN

§        2003-2006: Phó Trưởng khoa CNTT, kiêm Trưởng Bộ môn HTTT, ĐHBKHN

 - Quản lý đào tạo và chuyên môn cấp Trường ĐHBKHN

§        2006-2008: Giám đốc TTĐTSĐH, sau là Viện Trưởng Viện ĐTSĐH,    ĐHBKHN

§        1998-2003: Phó GĐ Trung tâm Đào tạo Kỹ sư tài năng, ĐHBKHN

§        2001- 2011: Giám đốc Trung tâm Tính toán Hiệu năng cao, ĐHBKHN

§        6/2011- đến nay: Phó Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ, thuộc ĐHQG Hà Nội.

 - Quản lý kiêm nhiệm (do Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định bổ nhiệm)

§        Ủy viên Hội đồng quản trị Viện Tin học Pháp ngữ (IFI) 2004-2010

§        Chủ tịch Hội đồng quản trị Viện Tin học Pháp ngữ (IFI) 2006-2010