TS. Dương Lê Minh

Khoa Công nghệ thông tin
Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN
 Thông tin cá nhân

  + Điện thoại: (+84.4) 37 549 359/18
  + Fax: (+84.4) 37 547 460
  + Email: minhdl@vnu.edu.vn

Quá trình Đào tạo
  + 09/2000 – 06/2004: Cử nhân Công nghệ Thông tin, Khoa Công nghệ, ĐHQGHN
  + 11/2004 – 04/2007: Thạc sĩ Công nghệ Thông tin, Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN
  + 05/2009 – 07/2012: Tiến sĩ chuyên ngành Mạng và Truyền thông, ĐH Paris XI, CH Pháp

Hướng nghiên cứu chính
  + Wifi (IEEE 802.11), WiMAX (IEEE 802.16) , LTE (3GPP)
  + Định tuyến và các giao thức giao vận dựa trên tốc độ trong mạng Ad hoc
  + Thiết kế Cross-layer giữa tầng Giao vận và các tầng MAC/Vật lý trong mạng Ad hoc
  + QoS cho mạng không dây, Network Coding
  + Dịch vụ VoIP dựa trên giao thức SIP