Danh sách hướng dẫn, luận án, luận văn và khóa luận

Luận án Tiến sĩ

Năm 2017

§  Trần Nguyên Hương, Cải tiến một số phương pháp sinh dữ liệu kiểm thử tự động từ mã nguồn

Năm 2015

§  Trần Hoàng Việt, Kiểm chứng dựa trên phương pháp giả định – đảm bảo cho phần mềm dựa trên thành phần

Năm 2011

Luận văn thạc sĩ

Năm 2019

Năm 2018

Năm 2017

Năm 2016

Năm 2015

§  Phan Thị Thu Hà, Phương pháp sinh dữ liệu kiểm thử tự động cho các ứng dụng Java

§  Trần Quốc Nam, Phương pháp kiểm chứng tính đúng đắn cho các biểu đồ tuần tự UML 2.0

§  Trần Thị Mùi, Phương pháp sinh bộ kiểm thử từ biểu đồ tuần tự UML 2.0 và ứng dụng cho kiểm thử phần mềm

Năm 2014

Năm 2013

Năm 2012

Năm 2011

Năm 2010

Khóa luận cử nhân

Năm 2019

-            Bùi Châu Anh, Phương pháp xác định các đối tượng giao diện của các ứng dụng Android

-            Trần Thị Hà, Nghiên cứu giải pháp tự động xác định các phần tử cho giao diện các ứng dụng Web

-             Nguyễn Việt Hòa, Công cụ hỗ trợ kiểm tra sự tuân thủ các quy chuẩn viết mã nguồn Java

-            Trần Thị Thu Hường, Phương pháp sinh kịch bản kiểm thử tự động cho giao diện của các ứng dụng Web

-            Phạm Ngọc Quý, Xây dựng công cụ phát hiện sự tuân thủ mẫu thiết kế cho các dự án sử dụng Java

-             Đỗ Văn Nam, Nghiên cứu một số giải pháp sinh dữ liệu kiểm thử tích hợp cho dự án C/C++

-            Ngô Hải Yến, Xây dựng công cụ hỗ trợ phân tích sự ảnh hưởng mã nguồn cho các dự án C#

-            Lê Đàm Bạch Cúc, A function summary generation method for compositional test generation of C/C++ projects

-            Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phương pháp sinh kịch bản kiểm thử tương tác giao diện cho các ứng dụng Android

Năm 2018

-            Bùi Quang Cường, Xây dựng công cụ hỗ trợ quản lý và đảm bảo chất lượng cho các phiên bản phần mềm

-            Trần Đình Dương, Nghiên cứu giải pháp và xây dựng công cụ kiểm thử giao diện cho các ứng dụng trên nền tảng Windows

-            Nguyễn Minh Hiếu, Xây dựng kiến trúc cho các ứng dụng doanh nghiệp dựa trên phân tích mã nguồn

-            Đinh Tiến Lộc, Phân tích luồng dữ liệu nhằm xây dựng phụ thuộc giữa các thành phần mã nguồn trong các ứng dụng doanh nghiệp

-            Phạm Quang Hưng, Xây dựng công cụ hỗ trợ đánh giá kỹ năng thực hành tin học cơ sở

-            Trần Đức Toàn, Xây dựng bộ công cụ "Smart Codefun" hỗ trợ kĩ năng lập trình C/C++ cho sinh viên

-            Hoàng Ngọc Phúc, Xây dựng hệ thống quản lý cán bộ cho Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

-            Ma Văn Tụ, Xây dựng công cụ, hỗ trợ đánh giá kỹ năng thực hành tin học văn phòng

Năm 2017

-            Nguyễn Mạnh Hùng, Phương pháp hỗ trợ sinh kịch bản tương tác giao diện cho kiểm thử tự dộng

-            Cao Hữu Đạt, Phát triển phân hệ điều vận xe cho hệ thống đặt và điều vận xe trực tuyến

-             Nông Đức Huy, Phát triển phân hệ quản lý xe và khách hàng cho hệ thống đặt và điều vận xe trực tuyến

-             Ngô Văn Thành, Phát triển phần mềm dành cho khách hàng sử dụng thiết bị iOS cho hệ thống đặt và điều vận xe trực tuyến

-            Đoàn Văn Thiện, Xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể (ERP) sử dụng công nghệ Odoo

Năm 2016

-            Dương Tuấn Anh, Xây dựng công cụ kiểm thử dòng điều khiển tự động các đơn vị chương trình Java

-            Nguyễn Công Hưng, Phương pháp và công cụ hỗ trợ phân tích sự ảnh hưởng của các thay đổi mã nguồn trong các dự án phần mềm sử dụng công nghệ Java

-            Sầm Đức Vũ, Xây dựng công cụ hỗ trợ kiểm thử tích hợp cho các chương trình C++  

Năm 2015

-            Nguyễn Đức Anh, Xây dựng công cụ kiểm thử tự động cho các chương trình C

-            Nguyễn Đức Hai, Xây dựng hệ thống quản lý cán bộ Đoàn cho TW đoàn TNCS Hồ Chí Minh

-            Nguyễn Sỹ Hiếu, Phương pháp chuyển đổi đặc tả BPEL- sang LTS cho các dịch vụ web

-            Hoàng Trọng Lộc, Tìm hiểu và đánh giá các cơ chế bất đồng bộ cho ứng dụng web (đồng hướng dẫn)

-            Nguyễn Văn Sơn, Xây dựng giao thức đàm phán cho dịch vụ web kết hợp (đồng hướng dẫn)

Năm 2014

-            Lê Khánh Trình, Phương pháp và công cụ kiểm thử tự động cho các ứng dụng web

-            Phạm Văn Doanh, Phát triển ứng dụng quản lý điểm trên nền web

-            Vũ Việt Dũng, Dịch vụ web hỗ trợ kiểm tra chế độ dinh dưỡng cho cộng đồng

-            Nguyễn Thành Nhân, Công cụ kiểm thử luồng dữ liệu cho các chương trình C/C++

Năm 2013

-            Vũ Viết Đức, Kiểm thử tự động giao diện cho các ứng dụng web

-            Trần Trọng Hoá, Kiểm chứng chương trình C# trong ngữ cảnh tiến hóa

-             Hà Văn Hội, Nghiên cứu và ứng dụng tối ưu hóa bộ máy tìm kiếm cho hệ thống website tin từ vietduc24h.com (Phần OnPage)

-             Lê Văn Hùng, Kiểm thử tự động các hệ thống trên nền web

-            Trương Đình Khánh, Xây dựng hệ thống quản lý cán bộ và thanh toán tại trường mầm non

-            Vũ Xuân Tùng, Xây dựng hệ thống quản lý học sinh trường mầm non

-            Vũ Xuân Khiêm, Nghiên cứu và ứng dụng tối ưu hóa bộ máy tìm kiếm cho hệ thống website tin tức vietduc24h.com (phần offPage)

Năm 2012

-            Đỗ Tất Thắng, A method for automated testing of web applications (NVCL)

-            Phạm Công Quang, A landscape Look up Application on Iphone for Tourists, (đồng hướng dẫn) (NVCL)

-            Nguyễn Lý Nam, HTML5  syntax and layout testing, (hướng dẫn chính) (NVCL)

-            Hoàng Xuân Mạnh, Liferay và ứng dụng xây dựng Website (CLC)

-            Hoàng Đình Thức, Hệ thống quản lý feedback của sinh viên (CLC)

-            Nguyễn Quốc Khánh, Hệ thống quản lý trường mầm non

Năm 2011

-            Đậu Quốc Toản, Chuyển đổi giữa các phương pháp biểu diễn của LTS và ứng dụng cho công cụ kiểm chứng PM

-            Vũ Hồng Long, Xây dựng giao diện đồ họa cho AGTool (CLC)

-            Nguyễn Anh Tuấn, Nghiên cứu đặc tả trong Spec Explorer (CLC)

-            Vũ Tuấn Anh, Sử dụng Spec Explorer cho kiểm thử tự động PM (hướng dẫn chính)

-            Trần Quốc Nam, Xây dựng ứng dụng sử dụng ngôn ngữ OCaml (hướng dẫn chính)

Năm 2010

-            Nông Gia Tự, Đặc tả và kiểm chứng phần mềm sử dụng NuSMV

-            Đoàn Trung Kiên, Kiểm thử dựa trên mô hình

-            Lê Hồng Phong, Đặc tả và kiểm chứng các phần mềm tương tranh

-            Trần Thị Vân Dung, Nghiên cứu về kiểm chứng phần mềm sử dụng Spin (đồng hướng dẫn)

-            Nguyễn Xuân Hưng, Xây dựng chương trình quản lý báo cáo trong ngân hàng (đồng hướng dẫn)

-            Đỗ Ngọc Thiện, Xây dựng HT giải bài toán SMT hiệu năng cao - phần máy chủ (đồng hướng dẫn)

-            Hoàng Thế Tùng, Xây dựng HT giải bài toán SMT hiệu năng cao - phần máy trạm (đồng hướng dẫn)