English 

 

Địa chỉ liên hệ:

Phòng 304, nhà E3

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 

Tel: 024. 37549359

Email: hungpn "et" vnu "dot" edu "dot" vn

 

Thông tin cá nhân

+  PGS. TS. Phạm Ngọc Hùng

+  Phó Chủ nhiệm Khoa Công nghệ thông tin

 

Bằng cấp

+ Tốt nghiệp Cử nhân Công nghệ Thông tin tại Khoa Công nghệ (nay là Trường ĐH Công nghệ), ĐHQGHN năm 2002

+ Tốt nghiệp Thạc sĩ và Tiến sĩ Công nghệ Thông tin tại Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản (JAIST) (2006, 2009)

Giảng dạy và hướng dẫn

+ Các môn giảng dạy

+ Hướng dẫn luận văn, khóa luận và nghiên cứu khoa học

Các hướng nghiên cứu đang quan tâm

+ Kiểm chứng và kiểm thử phần mềm (Software Verification and Testing)

+ Kiểm chứng đảm bảo giả định (Assume-Guarantee Verification)

+ Conformance Testing and Modular Conformance Testing

+ Tiến hóa phần mềm (Software Evolution)

+ Phân tích chương trình (Program Analysis)

Công trình nghiên cứu (chọn lọc)

- Hoang-Viet Tran, P. N. Hung, N. V. Ha, “On Locally Minimum and Strongest Assumption Generation Method for Component-based Software Verification”, IEICE Trans. on Information and Systems, Special Issue on Formal Approaches, Vol.E102-D, No.8, pp.1449-1461 (2019)

- Duc Anh Nguyen, Tran Nguyen Huong, Hieu Vo Dinh, Pham Ngoc Hung, “On Improvements of Directed Automated Random Testing in Test Data Generation for C++ Projects”, International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering (Accepted) (2019)

- P. N. Hung, N. V.  Ha, T. Aoki and T. Katayama, “On Optimization of Minimized Assumption Generation Method for Component-based Software Verification”, IEICE Trans. on Fundamentals, Special Issue on Software Reliability Engineering, Vol. E95-A, No.9, pp. 1451-1460, (2012)

- P. N. Hung, N. V.  Ha, T. Aoki and T. Katayama: “A Minimized Assumption Generation Method for Component-Based Software Verification”, IEICE Trans. on Information and Systems, Vol. E93-D, No. 8, pp. 2172-2181 (2010) 

- P. N. Hung, T. Aoki and T. Katayama: “Modular Conformance Testing and Assume-Guarantee Verification for Evolving Component-Based Software”, IEICE Trans. on Fundamentals, Special Issue on Theory of Concurrent Systems and Its Applications, Vol. E92-A, No.11, pp. 2772-2780  (2009)

Display All

  Cập nhật: Aug. 14, 2019