hungpn.jpg

 

Địa chỉ liên hệ:

Bộ môn CNPM

Phòng 321, nhà E3

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 

Tel: 04. 37549016

Email: hungpn "et" vnu "dot" edu "dot" vn

 

Tiếng Việt

English

Thông tin cá nhân

+  PGS. TS. Phạm Ngọc Hùng

+  Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ Phần mềm,

     Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

Bằng cấp

+ Tốt nghiệp Cử nhân Công nghệ Thông tin tại Khoa Công nghệ (nay là Trường ĐH Công nghệ), ĐHQGHN năm 2002

+ Tốt nghiệp Thạc sĩ và Tiến sĩ Công nghệ Thông tin tại Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản (JAIST) (2006, 2009)

Giảng dạy và hướng dẫn

+ Các môn giảng dạy

+ Hướng dẫn luận văn, khóa luận và nghiên cứu khoa học

Các hướng nghiên cứu đang quan tâm

+ Kiểm chứng và kiểm thử phần mềm (Software Verification and Testing) [chi tiết]

+ Kiểm chứng đảm bảo giả định (Assume-Guarantee Verification) [chi tiết]

+ Conformance Testing and Modular Conformance Testing [chi tiết]

+ Tiến hóa phần mềm (Software Evolution) [chi tiết]

+ Phân tích chương trình (Program Analysis) [chi tiết]

Công trình nghiên cứu (chọn lọc)

- Minh-Duong Hoang, Khanh-Trinh Le and Pham Ngoc Hung, “An Assume-Guarantee Model Checker for Component-Based Systems”, In Proc. of the 10th IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies, pp. 22-26 , IEEE Computer Society Press, 2013

- P. N. Hung, N. V.  Ha, T. Aoki and T. Katayama, “On Optimization of Minimized Assumption Generation Method for Component-based Software Verification”, IEICE Trans. on Fundamentals, Special Issue on Software Reliability Engineering, Vol. E95-A, No.9, pp. 1451-1460, Sep. 2012

- P. N. Hung, N. V.  Ha, T. Aoki and T. Katayama: “A Minimized Assumption Generation Method for Component-Based Software Verification”, IEICE Trans. on Information and Systems, Vol. E93-D, No. 8, pp. 2172-2181 (2010)  [BidTeX]

- P. N. Hung, T. Aoki and T. Katayama: “Modular Conformance Testing and Assume-Guarantee Verification for Evolving Component-Based Software”, IEICE Trans. on Fundamentals, Special Issue on Theory of Concurrent Systems and Its Applications, Vol. E92-A, No.11, pp. 2772-2780  (2009) [BidTeX]

- P. N. Hung, T. Aoki and T. Katayama: “An Effective Framework for Assume-Guarantee Verification of Evolving Component-Based Software”, In Proceedings of the Joint international and Annual ERCIM Workshops on Principles of Software Evolution (IWPSE) and Software Evolution (EVOL) Workshops (Amsterdam, The Netherlands, August 24 - 25, 2009). IWPSE-EVOL '09. ACM, New York, NY, pp. 109-118 (2009) [BidTeX]

Display All

  Cập nhật: Wednesday, October 28, 2015