Ma Thị Châu
Giảng viên

 

Chèn Ảnh chân dung vào đâyThông tin cá nhân

  + Đơn vị:  302- E3, phòng thí nghiệm tương tác người máy
  + Điện thoại:  
  + Fax:  
  + Email: chaumt@vnu.edu.vn

Quá trình Đào tạo
2007-nay: NCS tại trường Đại học Công nghệ
2003-2005: Học viên cao học tại trường Đại học Công nghệ
1999-2003: Sinh viên tại trường Đại học Công nghệ

Những môn học đã và đang giảng dạy
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật; Ngôn ngữ lập trình bậc cao C/C++; Trí tuệ nhân tạo; Xử lý ảnh; Đồ họa máy tính

Những lĩnh vực khoa học đã và đang quan tâm
Đồ họa máy tính, Dựng hình 3 chiều, Trí tuệ nhân tạo, Xử lý ảnh

Thông tin khác
Đang cập nhật