Trung tâm Công nghệ tích hợp liên ngành Giám sát hiện trường

         Trung tâm Công nghệ tích hợp liên ngành Giám sát hiện trường (FIMO) là một trung tâm nghiên cứu phát triển của Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) được thành lập ngày 3/12/2013. Những công nghệ lõi được nghiên cứu và phát triển tại FIMO là Big Data, Ubiquitous Computing, Cloud Computing, Spatial Data Infrastructure, Satellite Technology, Sensor, và Security. Ngay từ khi thành lập, FIMO xác định sứ mệnh là nghiên cứu phát triển hạ tầng thông tin không gian và các công cụ giám sát hiện trường (giám sát tài nguyên môi trường, tai biến thiên nhiên,…).

       1. Tổ chức bộ máy

 • Giám đốc Trung tâm: TS. Bùi Quang Hưng

      Văn phòng FIMO: 

      2. Công tác đào tạo

      FIMO tham gia công tác đào tạo chung của Trường ĐHCN, đặc biệt trong việc hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên đại học, luận văn thạc sĩ cho học viên cao học và luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh. Hiện nay, FIMO đang hướng dẫn 6 nghiên cứu sinh  bao gồm 3 nghiên cứu sinh Việt Nam và 3 nghiên cứu sinh quốc tế từ các trường Đại học Maryland (USA), ĐH Kyoto (Nhật Bản) và ĐH Lào. Hằng năm, FIMO có 5-10 học viên cao học làm luận văn tốt nghiệp  và 15-20 sinh viên đại học làm khóa luận tốt nghiệp.

       3. Khoa học Công nghệ

       Mục tiêu chính trong nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ của FIMO là ứng dụng lý thuyết cơ bản và công nghệ tiên tiến để giải quyết các bài toán thực tế của xã hội và cộng đồng. Hoạt động nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ của FIMO được tài trợ bởi các tổ chức và quỹ từ trong nước và ngoài nước như Erasmus+ Program (European Commission), Japan Agency for Science and Technolgy (Japan), Vietnam Space Technology Program, Vietnam National Univeristy,…   Các hướng nghiên cứu phát triển chính của FIMO như sau:

 • Spatial Data Mining
 • Spatial Data Infrastructure
 • Distributed Computing for Spatial Data
 • Internet of Things
 • 3D GIS
 • Smart City
 • Air Pollution Monitoring using Remote Sensing and Wireless Sensor Network
 • Ship Monitoring using Remote Sensing
 • Land Cover Land Use Change Monitoring using Remote Sensing, UAV, and Sensor Network (Rice Monitoring, Urban Monitoring, Rice Monitoring,…)

      4. Hoạt động hợp tác – đối ngoại

      Với tinh thần “Thinking Globally, Acting Locally”, FIMO có nhiều hoạt động trong hợp tác, đối ngoại. FIMO là thành viên của các tổ chức khoa học công nghệ toàn cầu như OGC (Open Geospatial Contortium) và UN-GGIM Academic Network. FIMO có mạng lưới đối tác quốc tế đa dạng:

 • Mỹ: ĐH Maryland, NASA LCLUC Program, NOAA, NASA Direct Readout Laboratory
 • Châu Âu (ĐH Toulouse 2 – Pháp, ĐH Ferrara – Ý, EISTI – Pháp, CNES – Pháp, NSO – Hà Lan, MEEO – Ý, eOsphere – UK
 • Nhật Bản: NIES, NIED, Tokyo University, Tsukuba University, Chiba University, Osaka University, Kyoto University, Hokkaido University, Sapporo IT Front, Nextech.
 • Châu Á: Feng Chia Univ. (Đài Loan), National Central Univ. (Đài Loan), Chinese University of Hong Kong, AIT.

Bài viết liên quan