Hệ thống đào tạo

        Đào tạo đại học: Trường tổ chức đào tạo 17 chương trình đào tạo trong đó: chất lượng cao theo Thông tư 23 (05), chương trình chất lượng cao ngành Công nghệ thông tin (01) và chương trình chuẩn (11) bên cạnh 04 chương trình bằng kép. Quy mô đào tạo chính quy khoảng 5000 sinh viên trong đó sinh viên thuộc các chương trình chuẩn quốc tế, chất lượng cao chiếm 19 % tổng quy mô đào tạo đại học chính quy.

       Dựa vào nền tảng hai chương trình đào tạo thuộc đề án phát triển ngành, chuyên ngành đạt trình độ quốc tế (được ĐHQGHN đầu tư từ năm 2008, gọi là nhiệm vụ chiến lược), đã kiểm định chất lượng đạt tiêu chuẩn mạng lưới các trường đại học ASEAN (viết tắt là AUN), Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) tiếp tục phát triển chương trình đào tạo Khoa học Máy tính và Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông trở thành chương trình đào tạo chất lượng cao theo hướng xã hội hóa đáp ứng thông tư 23 của Bộ GD&ĐT.

          

     Năm 2017, Trường phát triển thêm ba chương trình đào tạo mới gồm Kỹ thuật máy tính, Công nghệ kỹ thuật xây dựng – giao thông và Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản. Đây là chương trình đầu tiên sinh viên có thêm lựa chọn ngoại ngữ ngoài tiếng Anh cũng như trong việc triển khai đào tạo phối hợp chặt chẽ và có chiều sâu với doanh nghiệp.

     Đào tạo sau đại học: Trường tổ chức đào tạo 10 chương trình đào tạo thạc sĩ và 08 chương trình đào tạo tiến sĩ trong đó có 2 chương trình đào tạo chuẩn quốc tế (1 thạc sĩ, 1 tiến sĩ). Quy mô đào tạo bậc thạc sĩ là 250 học viên, bậc tiến sĩ là 100 nghiên cứu sinh.

     Phát triển đội ngũ trên quan điểm mỗi giảng viên là một nhà khoa học, giảng viên vừa có nhiều thành tựu nghiên cứu khoa học vừa tâm huyết với công tác giảng dạy đào tạo thế hệ trẻ là một phương châm chính của Trường ĐHCN. Hoạt động đào tạo luôn gắn liền với nghiên cứu khoa học và thực tiễn tại các doanh nghiệp.

     Hệ thống tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên được tổ chức theo quy trình nghiêm ngặt, đảm bảo đánh giá được một cách bình đẳng, khách quan kết quả học tập của sinh viên và người học. Trường quan tâm, chú trọng vào công tác đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo. Các chương trình đã được kiểm định theo Bộ tiêu chuẩn AUN (ngành Công nghệ thông tin, ngành Công nghệ điện tử viễn thông, ngành Khoa học máy tính, ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử), theo Bộ tiêu chuẩn của ĐHQGHN (ngành Vật lý kỹ thuật, ngành Cơ học kỹ thuật, ngành Công nghệ kĩ thuật Cơ điện tử, ngành Hệ thống thông tin, ngành Kỹ thuật phần mềm).

     Hệ thống giảng đường được trang bị những thiết bị hỗ trợ giảng dạy tiên tiến, đồng bộ; hệ thống phòng máy tính và thí nghiệm phục vụ giảng dạy thực hành được đầu tư nâng cấp, bổ sung thường xuyên với kinh phí hàng tỷ đồng mỗi năm. Năm 2016, Nhà trường đưa vào vận hành văn phòng điều hành chương trình đào tạo chất lượng cao và cho ra mắt phòng tự học của sinh viên với đầy đủ tiện nghi.    

Bài viết liên quan