Sinh viên/học viên cao học/nghiên cứu sinh chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí và các khoản nợ (nếu có) trong học kì II, năm học 2018-2019

    Tính đến ngày 04/5/2019, Nhà trường đã thống kê được danh sách các sinh viên/học viên cao học/nghiên cứu sinh (viết tắt là SV/HVCH/NCS) chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí và các khoản nợ (nếu có) trong học kì II, năm học 2018-2019 (Danh sách), nay Nhà trường thông báo về thời hạn, hình thức nộp như sau:  

     Đề nghị  SV/HVCH/NCS nộp tiền trực tiếp tại phòng thu học phí (101B-E3).

     Thời hạn: trước 15h00 ngày 10/5/2019

     Nếu sau thời hạn trên mà SV/HVCH/NCS vẫn không nộp học phí thì sẽ bị cấm thi tất cả các học phần của học kỳ II năm học 2018-2019.

     Kết thúc kỳ thi học kỳ II mà SV/HVCH/NCS vẫn không nộp học phí sẽ không được đăng ký học ở học kỳ tiếp theo.

     Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan