Quy định, định mức học phí đào tạo đại học, sau đại học năm 2017-2018 và thu học phí trong thời gian đào tạo kéo dài đối với bậc sau đại học

     Nhà trường ban hành các Quyết định 605/QĐ-KHTC, Quyết định 606/QĐ-KHTC ngày 27/6/2017 về việc quy định, định mức học phí đào tạo đại học, sau đại học năm 2017-2018 và Quyết định 827/QĐ-ĐT ngày 1/11/2016 về việc thu học phí trong thời gian đào tạo kéo dài đối với bậc sau đại học. 

I. Định mức học phí đào tạo đại học hệ chính quy

       Ðịnh mức học phí đào tạo đại học hệ chính quy đối với các CTĐT (chuẩn, chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế) là:

Học lần đầu

STT

Đơn vị tính

Định mức

1 1 năm học (10 tháng) 8.700.000đ
2 1 tháng 870.000đ
3 1 tín chỉ 260.000đ

– Hệ số định mức học phí học lại, học cải thiện điểm, học tự chọn tự do

STT

Trường hợp Hệ số

Ghi chú

1 Học lần đầu 1,0
2 Học lại 1,0
3 Học cải thiện điểm 1,5 Không phân biệt học lần đầu với học lại
4 Học tự chọn tự do 1,5

          – Định mức học phí đào tạo đại học hệ chính quy đối với CTĐT bằng kép của Trường ĐHCN cho cả 04 trường hợp (học lần đầu, học lại, học cải thiện điểm, học tự chọn tự do): 390.000đ/1 tín chỉ.

          – Định mức học phí đào tạo đại học hệ chính quy đối với CTĐT chuẩn cho các sinh viên đại học có quốc tịch nước ngoài:

 •  Học lần đầu

STT

Đơn vị tính

Định mức

1 1 năm học (10 tháng) 17.230.000đ
2  1 tháng 1.723.000đ
 • Học phí học lại, học cải thiện điểm, học tự chọn tự do, tính theo tín chỉ, cùng định mức như sinh viên Việt Nam

II. Quy định học phí đào tạo sau đại học

– Định mức học phí học lần đầu và trong giờ hành chính, đối với đào tạo cao học:

STT

Đơn vị tính

Định mức

1 1 năm học (10 tháng) 13.050.000đ
2 1 tháng 1.305.000đ
3 1 tín chỉ 408.000đ

           – Hệ số định mức học phí học lại, học cải thiện điểm, học tự chọn tự do so với học lần đầu, đối với đào tạo cao học:

STT

Trường hợp Hệ số

Ghi chú

1 Học lần đầu 1,0  
2 Học lại 1,0  
3 Học cải thiện điểm 1,5 Không phân biệt học lần đầu với học lại
4 Học tự chọn tự do 1,5

          – Hệ số định mức học phí học ngoài giờ hành chính so với học trong giờ hành chính đối với đào tạo cao học cho cả 04 trường hợp (học lần đầu, học lại, học cải thiện điểm, học tự chọn tự do) là 1,5.

          – Định mức học phí đối với nghiên cứu sinh:

 •  Học lần đầu, trong giờ hành chính

  STT

  Đơn vị tính

  Định mức

  1 1 năm học (10 tháng) 21.750.000đ
  2 1 học kỳ (5 tháng) 10.875.000đ
  3 1 tín chỉ 650.000đ
 • Hệ số định mức học phí học ngoài giờ hành chính so với trong giờ hành chính là 1,5.

III. Quy định thu học phí trong thời gian đào tạo kéo dài đối với bậc sau đại học, bắt đầu từ năm học 2017-2018

       – Thời gian đào tạo kéo dài được tính từ khi kết thúc thời gian đào tạo chuẩn và không vượt quá ngưỡng tối đa theo quy chế đào tạo cho đến thời điểm:

 • Bảo vệ thành công luận văn đối với HVCH
 • Bảo vệ thành công luận án cấp cơ sở đối với NCS

      – Định mức học phí trong thời gian đào tạo kéo dài (tính theo học kỳ) bằng với định mức học phí trong thời gian đào tạo chuẩn (không bao gồm học phí học lại, học cải thiện điểm).

Bài viết liên quan