Phòng thí nghiệm Trọng điểm Hệ thống tích hợp thông minh

         Phòng thí nghiệm Trọng điểm Hệ thống tích hợp thông minh (SIS) là phòng thí nghiệm mục tiêu của Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, được hình thành từ tháng 8/2006. Phòng thí nghiệm SIS được xây dựng với mục đích thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, và chuyển giao công nghệ tại Trường Đại học Công nghệ, góp phần xây dựng Trường Đại học Công nghệ trở thành một trường đại học định hướng nghiên cứu hàng đầu ở Việt Nam, phấn đấu đạt ngang tầm quốc tế. Vì vậy, ngày 11/4/2016, Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định số 958/QĐ-ĐHQGHN nâng cấp phòng thí nghiệm mục tiêu Hệ thống tích hợp thông minh thành Phòng thí nghiệm trọng điểm cấp ĐHQGHN.

        Phòng thí nghiệm Trọng điểm Hệ thống tích hợp thông minh là phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển (R&D) trực thuộc Trường Đại học Công nghệ. Phòng thí nghiệm SIS bao gồm một phòng thí nghiệm trung tâm chuyên về thiết kế vi mạch (VLSI/ASIC Systems Design) và 4 phòng thí nghiệm vệ tinh về: Xử lý tín hiệu; Hệ thống và Mạng truyền dẫn thông minh; Công nghệ tri thức và An toàn dữ liệu; Hệ thống nhúng. Phòng thí nghiệm SIS tập trung một đội ngũ cán bộ nghiên cứu mạnh gồm các giảng viên, nghiên cứu viên thuộc các ngành công nghệ thông tin và điện tử viễn thông.

         Lĩnh vực nghiên cứu hiện tại của Phòng thí nghiệm Hệ thống tích hợp thông minh bao gồm:

* Thiết kế vi mạch (VLSI FPGA/ASIC Design) * Xử lý ảnh (image processing)
* Hệ thống trên một chip (System-on-Chip) * Hệ thống và mạng truyền dẫn thông minh
* Hệ thống nhúng (embedded systems) * Công nghệ tri thức
* Xử lý tín hiệu (signal processing) * An toàn thông tin

     Địa chỉ liên hệ

Phòng 2.1- Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04-3754-9664   Fax: 04-3754-7460

Website: http://sis.uet.vnu.edu.vn/front

Bài viết liên quan