Phòng thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ Micro & Nano

       Phòng thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ micro & nano (PTNTĐ CNM&N) được thành lập từ tháng 2/2016 với mục đích thúc đẩy các hoạt động đào tạo, nghiên cứu về công nghệ micro-nanô góp phần đưa lĩnh vực này ngang tầm quốc tế. Với mục tiêu này, trên cơ sở các dự án đã đầu tư, ngày 11/4/2016 Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 958/QĐ-ĐHQGHN nâng cấp Phòng thí nghiệm micro và nano thành phòng thí nghiệm trọng điểm cấp ĐHQGHN.

      Cơ cấu tổ chức của Phòng thí nghiệm gồm có:

  • Ban Giám đốc :

          + Đồng Giám đốc: PGS. TS Đỗ Thị Hương Giang và GS.TS Cheolgi Kim

  • Hội đồng Khoa học 
  • Bộ phận Hành chính và các nhóm nghiên cứu

       Phòng thí nghiệm trọng điểm đang thực hiện các nghiên cứu về công nghệ liên ngành, trình độ cao về vật liệu và linh kiện micro-nano. Các hướng nghiên cứu và triển khai chính gồm có:

  • Các cấu trúc tiên tiến spintronics và spinstrainics.
  • Các thiết bị, hệ thống tích hợp dùng trong đo lường chính xác, điều khiển tự động, chẩn đoán y tế.
  • Dịch vụ tư vấn, chuyển giao tri thức và công nghệ, phát triển sản phẩm

     Địa chỉ liên hệ

Phòng 1.1 – nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3754 9665, Fax: (024) 3754 7460

   Website: http://vmina.uet.vnu.edu.vn

Bài viết liên quan