Phòng Tổ chức Cán bộ

1. Chức năng: tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng trong công tác tổ chức và cán bộ.

2. Nhiệm vụ

a. Công tác chính trị tư tưởng cán bộ

       – Nắm bắt và tổng hợp tình hình tư tưởng của cán bộ, báo cáo kịp thời với Đảng ủy, Ban Giám hiệu; tuyên truyền, quán triệt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị, truyền thống của trường tới toàn thể cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác Quân sự địa phương. 

b. Công tác tổ chức

       – Xây dựng kế hoạch phát triển, hoàn thiện cơ cấu tổ chức; quy chế tổ chức và hoạt động của Trường; hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc xây dựng quy chế về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Trường; hướng dẫn, kiểm tra và giám sát các đơn vị về công tác tổ chức; triển khai thực hiện các đề án liên quan đến công tác tổ chức cán bộ.

c. Công tác cán bộ

       – Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực; chính sách đối với cán bộ; công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; đào tạo bồi dưỡng cán bộ.

       – Đảm bảo và thực hiện kịp thời chế độ chính sách và quyền lợi của cán bộ.

       – Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc xây dựng chỉ tiêu nhân lực; tiêu chuẩn chuẩn chức danh nghề nghiệp; quy định chế độ, chính sách cho cán bộ, đơn vị. 

        – Xây dựng  và triển khai thực hiện hiệu quả chính sách thu hút cán bộ khoa học, quản lý có trình độ cao.

       – Xây dựng, triển khai kế hoạch tuyển dụng; làm thủ tục ký hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, hợp đồng kiêm nhiệm với cán bộ. 

      – Tổ chức thực hiện công tác đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý; các công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, thôi giữ chức vụ lãnh đạo quản lý. 

      – Công tác bổ nhiệm ngạch, nâng ngạch, chuyển ngạch cho cán bộ.

      – Theo dõi nghỉ phép năm, thống kê chấm công làm việc hàng tháng của cán bộ.

      – Quản lý hồ sơ cán bộ; thẩm tra, xác minh lý lịch, lịch sử chính trị của cán bộ khi có yêu cầu.

     – Triển khai và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật cán bộ; công tác tổng kết năm học; đánh giá, xếp loại cán bộ hàng năm.

     – Công tác xét duyệt lên lương, phụ cấp hàng năm.

     – Thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho cán bộ.

      – Tổ chức việc thực hiện xét đề nghị công nhận giảng viên đủ tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư. 

      – Làm thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú cho cán bộ.

      – Thủ tục nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc, chuyển công tác, biệt phái.

     – Quản lý, làm thủ tục cử, gia hạn, thu nhận cán bộ đi công tác, học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, trao đổi nghiên cứu ở trong và ngoài nước.

      – Đầu mối tổ chức hội nghị viên chức, người lao động.

3. Tổ chức nhân sự

Stt Họ và tên Chức vụ

Email

1

TS. Bùi Ngọc Thăng

Trưởng phòng

 thangbn@vnu.edu.vn

2

ThS. Phạm Thị Lam

Phó Trưởng phòng

lampt@vnu.edu.vn

3

ThS.Trần Vũ Bảo Dung

Chuyên viên

dungb@vnu.edu.vn

4

ThS. Lê Thùy Dương

Chuyên viên

 duongtl@vnu.edu.vn

5

CN. Lại Thanh Hương

Chuyên viên

huonglt@vnu.edu.vn

6

ThS. Nguyễn Trung Cương

Chuyên viên

cuongnt1976@vnu.edu.vn

4. Địa chỉ liên hệ: Phòng 715 – Nhà E3. Điện thoại: (024). 32272803

Bài viết liên quan