Ngành Kỹ thuật máy tính

        Chương trình đào tạo các kỹ sư ngành Kỹ thuật máy tínhvới nền tảng mạnh về khoa học và công nghệ liên quan, có khả năng:

  • Thiết kế hệ thống dựa trên nền tảng máy tính bao gồm cả phần cứng lẫn phần mềm;
  • Phát triển sự hiểu biết và khả năng áp dụng khoa học cơ bản, toán học, khoa học điện, điện tử và tin học vào thực tiễn của ngành Kỹ thuật máy tính;
  • Phát triển kiến thức và kỹ năng cần có cho nghề nghiệp tương lai trong ngành Kỹ thuật máy tính;
  • Hiểu về các tương tác giữa ngành Kỹ thuật máy tính với xã hội, kinh doanh, công nghệ, và môi trường.

Xem nội dung khung chương trình chi tiết tại 173.qd ban hành CT Kỹ thuật máy tính

Bài viết liên quan