Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử hệ chất lượng cao

     Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên môn toàn diện, Hiểu các nguyên lý, quy luật tự nhiên – xã hội, có kĩ năng thực hành cơ bản, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử.

     Đào tạo cử nhân Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử theo định hướng kỹ sư, có khả năng tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để phù hợp với môi trường làm việc năng động và xu thế hội nhập cao; có khả năng tiếp tục học tập, tham gia học tập ở bậc học cao hơn, tích lũy kinh nghiệm để trở thành nhà lãnh đạo, chuyên gia trong lĩnh vực Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử và Tự động hóa.

     Xem nội dung khung chương trình chi tiết tại QĐ.1586_Ban hành CTĐT CNKT Cơ điện tử CLCTT23.

     Đối với các khóa tuyển sinh từ năm 2019 trở đi sử dụng khung CTĐT: QĐ 1534 CNKT CƠ ĐT CLC 23

Bài viết liên quan