Với sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu phát triển và ứng dụng các lĩnh vực khoa học – công nghệ tiên tiến; tiên phong tiếp cận chuẩn mực giáo dục đại học khu vực và

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục

Bắt đầu

End

    Với sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu phát triển và ứng dụng các lĩnh vực khoa học – công nghệ tiên tiến; tiên phong tiếp cận chuẩn mực giáo dục đại học khu vực và thế giới, đóng góp tích cực vào sự phát triển nền kinh tế và xã hội tri thức của đất nước, từ khi thành lập đến nay Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội luôn xác định công tác đảm bảo chất lượng là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, khẳng định giá trị thương hiệu và uy tín của nhà trường với xã hội.

      Ngày 21/3/2023, Trường ĐH Công nghệ – ĐHQGHN (VNU-UET) đã chính thức được cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo quyết định số 39/QĐ-TTKT của Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh.

       Để chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài cơ sở giáo dục chu kỳ 2, Trường Đại học Công nghệ đã triển khai công tác tự đánh giá theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ban hành ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo với 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí. Nội dung đánh giá bao gồm: đảm bảo chất lượng về chiến lược, đảm bảo chất lượng về hệ thống, đảm bảo chất lượng về thực hiện chức năng và kết quả hoạt động. Quá trình khảo sát kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục Trường Đại học Công nghệ được thực hiện theo 2 đợt: khảo sát sơ bộ ngày 28/10/2022 và khảo sát chính thức được thực hiện trong 5 ngày từ ngày 08/11/2022 – 12/11/2022 do Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện.

      Thành tích này cũng là động lực đối với cán bộ, giảng viên và sinh viên trong quá trình nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện sứ mạng và tầm nhìn của trường trong chiến lược phát triển Trường ĐH Công nghệ đến năm 2025, tầm nhìn 2035 đó là trở thành một trường đại học kỹ thuật công nghệ hàng đầu trong nước, nằm trong nhóm các trường đại học tiên tiến ở Châu Á; một trung tâm xuất sắc, đi đầu trong đào tạo tài năng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. 

      Sau đánh giá, Trường ĐH Công nghệ sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng theo các khuyến nghị của đoàn chuyên gia đánh giá để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục của Trường.

(UET-News)

Bài viết liên quan:

Bế mạc khảo sát chính thức kiểm định chất lượng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Khai mạc khảo sát chính thức kiểm định chất lượng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thêm mô tả