Với những thành tích trong nghiên cứu khoa học và đào tạo, giảng viên trẻ ThS. Lê Hoàng Quỳnh (khoa Công nghệ thông tin) của Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội là 1 trong 10 cá nhân xuất sắc đạt Giải thưởng Khoa học

[Infographic] Nữ giảng viên trẻ Lê Hoàng Quỳnh nhận Giải thưởng Quả Cầu vàng năm 2021

Bắt đầu

End

   Với những thành tích trong nghiên cứu khoa học và đào tạo, giảng viên trẻ ThS. Lê Hoàng Quỳnh (khoa Công nghệ thông tin) của Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội là 1 trong 10 cá nhân xuất sắc đạt Giải thưởng Khoa học công nghệ thanh niên Quả cầu vàng năm 2021.

Thêm mô tả