Ngoài học bổng khuyến khích học tập cùng các chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định của Nhà nước, Trường Đại học Công nghệ (ĐHQGHN) luôn tìm kiếm các nguồn học bổng ngoài ngân sách do các tổ chức, doanh nghiệp trong

[Infographic] Đa dạng về học bổng dành cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh Trường Đại học Công nghệ

Bắt đầu

End

Ngoài học bổng khuyến khích học tập cùng các chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định của Nhà nước, Trường Đại học Công nghệ (ĐHQGHN) luôn tìm kiếm các nguồn học bổng ngoài ngân sách do các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước tài trợ. Năm học 2021-2022, Trường ĐHCN dự kiến trao 200 suất học bổng cho người học.

Thêm mô tả