Ngày 25/12, Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) đã tổ chức phiên họp lần thứ I, nhiệm kỳ 2019-2024 thông qua nhiều nội dung quan trọng phát triển Trường ĐHCN.       Tham dự phiên họp gồm có các thành viên Hội đồng Khoa

Hội đồng Khoa học và Đào tạo phiên họp lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 – 2024: Đại học định hướng đổi mới sáng tạo

Bắt đầu

End

Ngày 25/12, Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) đã tổ chức phiên họp lần thứ I, nhiệm kỳ 2019-2024 thông qua nhiều nội dung quan trọng phát triển Trường ĐHCN. 

     Tham dự phiên họp gồm có các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHCN và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Hội đồng Khoa học và Đào tạo phiên họp lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 – 2024

      Phát biểu khai mạc, Hiệu trưởng Nguyễn Việt Hà bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp quý giá và tâm huyết của các thành viên Hội đồng trong thời gian qua và tiếp tục đề nghị các thành viên Hội đồng sẽ dành tâm huyết, trí tuệ tiếp tục tư vấn, góp ý cho Nhà trường về những chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới. Hiệu trưởng đã thông tin ngắn gọn đến các thành viên Hội đồng các nội dung cụ thể liên quan đến phiên họp và công tác lấy phiếu bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng theo Điều lệ trường đại học và Quy định tổ chức, hoạt động của Trường ĐHCN.

     Hội đồng đã nhất trí bầu GS.TS Nguyễn Hữu Đức giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng, GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy và PGS.TS. Chử Đức Trình giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng đã cử PGS.TS. Trần Xuân Tú đảm nhận vị trí Thư ký Hội đồng.

Hiệu trưởng Nguyễn Việt Hà phát biểu khai mạc tại hội nghị

Hiệu trưởng Nguyễn Việt Hà (ngoài cùng, bên phải ảnh) chúc mừng GS. TS. Nguyễn Hữu Đức, GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy và PGS.TS. Chử Đức Trình

      Tại hội nghị các đại biểu đã lắng nghe GS.TS Nguyễn Hữu Đức – Chủ tịch Hội đồng trình bày báo cáo “Tiếp cận mô hình đại học định hướng đổi mới sáng tạo” với các nội dung quan điểm nhận thức về mô hình phát triển của Trường trong giai đoạn mới. Trong đó, Nhà trường sẽ đổi mới các công tác quản trị triết lý phát triển, quản trị sự thích ứng 4.0, đối sánh và quản trị mục tiêu, công cụ quản trị chiến lược thí chứng của đại học 4.0 – hệ thống UPM-University, quản trị chất lượng UET qua UPM.

      Sau báo cáo của GS.TS Nguyễn Hữu Đức, các thành viên trong Hội đồng tiếp tục lắng nghe TS. Dương Lê Minh – Phó Chủ nhiệm khoa CNTT báo cáo Đề án mở chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (theo Thông tư 23).

GS.TS Nguyễn Hữu Đức trình bày báo cáo “Tiếp cận mô hình đại học định hướng đổi mới sáng tạo”

TS. Dương Lê Minh – Phó Chủ nhiệm khoa CNTT báo cáo Đề án mở chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (theo Thông tư 23)

     Trong phần thảo luận, các thành viên Hội đồng đều nhất trí cao đối với định hướng đại học đổi mới sáng tạo do GS.TS Nguyễn Hữu Đức trình bày và trao đổi, góp ý một số vấn đề của Nhà trường cần đẩy mạnh trong giai đoạn tới để hướng đến đại học định hướng đổi mới sáng tạo, gồm cơ chế tài chính và nâng cao nguồn lực, thu hút nghiên cứu sinh, mở rộng cơ sở vật chất cho cán bộ, truyền thông và quản trị đại học. Bên cạnh đó, các ủy viên Hội đồng đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung quan trọng, liên quan đến hoạt động đào tạo của Trường ĐHCN. Đó là, nhất trí thông qua có chỉnh sửa đề án mở chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (theo Thông tư 23).

     Kết thúc phiên họp, GS.TS Nguyễn Hữu Đức – Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT Trường Đại học Công nghệ đã tóm lược những ý kiến trao đổi, góp ý, tư vấn của các thành viên trong Hội đồng. Các tư vấn này sẽ được chuyển tới Ban Giám hiệu để làm căn cứ chỉ đạo các hoạt động khoa học và đào tạo của trường trong năm học mới nhằm đạt được các mục tiêu, kế hoạch đã đặt ra.

Tuyết Nga (UET-News)

Thêm mô tả