Ngày 06/04/2022, tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) công bố kết quả xếp hạng 51 lĩnh vực thuộc 5 nhóm lĩnh vực của 1543 cơ sở giáo dục đại học thế giới, với khoảng 14000 chương trình đào tạo. Trong đó, Trường Đại học Công nghệ – Đại học

Bảng xếp hạng QS 2022: Lần đầu tiên lĩnh vực Kỹ thuật điện và điện tử của Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN được xếp hạng và gia tăng vị trí trong 2 lĩnh vực

Bắt đầu

End

 Ngày 06/04/2022, tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) công bố kết quả xếp hạng 51 lĩnh vực thuộc 5 nhóm lĩnh vực của 1543 cơ sở giáo dục đại học thế giới, với khoảng 14000 chương trình đào tạo. Trong đó, Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội có các chương trình đào tạo thuộc 4 lĩnh vực được xếp ở vị trí từ 400 đến 600 tốt nhất thế giới. Đặc biệt, năm 2022 là năm đầu tiên lĩnh vực Kỹ thuật điện và điện tử được xếp hạng, với thứ hạng 451-500.

   Trong Bảng xếp hạng QS thế giới theo lĩnh vực năm 2022 (QS WUR by subject 2022),Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN có các chương trình đào tạo thuộc nhóm lĩnh vực “Kỹ thuật và Công nghệ” được xếp hạng 386 gồm 3 lĩnh vực Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin; Cơ kỹ thuật, hàng không và chế tạo; Kỹ thuật Điện và điện tử. Nhóm lĩnh vực Khoa học Tự nhiên có Vật lý và Thiên văn học.

  Theo kết quả, lĩnh vực được xếp hạng trong đó có 2 lĩnh vực gia tăng vị trí xếp hạng gồm Lĩnh vực Khoa học máy tính và hệ thống thông tin xếp hạng 501-550. Lĩnh vực Vật lý và Thiên văn học xếp hạng 401-500 trường đại học tốt nhất thế giới, tăng 100 bậc so với năm 2021.

Kết quả xếp hạng theo lĩnh vực (QS WUR by Subject) trong 2 năm 2021 và 2022

   Ngoài ĐHQGHN, nhóm lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ có 4 cơ sở giáo dục đại học khác tại Việt Nam được xếp hạng, bao gồm: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Duy Tân và Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Trong nhóm lĩnh vực Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Công nghệ cũng là một trong những đơn vị đóng góp vào việc gia tăng thứ hạng của lĩnh vực Vật lý và Thiên văn học trong ĐHQGHN. Lĩnh vực này trong nhóm 451-500 thế giới và được xếp vị trí thứ nhất Việt Nam.

   Ngoài các lĩnh vực tiếp tục được xếp hạng, Trường ĐHCN – ĐHQGHN có thêm 1 lĩnh vực mới được xếp hạng lần đầu tiên là Kỹ thuật điện và điện tử (Engineering – Electrical & Electronic).

    Kết quả điểm cụ thể theo các tiêu chí của các nhóm lĩnh vực như sau:

Kết quả điểm số cụ thể của 2 nhóm lĩnh vực được xếp hạng

   Có thể thấy, điểm số của tiêu chí Uy tín tuyển dụng ở cả 2 nhóm lĩnh vực này đều đạt trên mức 68/100 điểm, cho thấy sự công nhận của các doanh nghiệp và nhà sử dụng lao động đối với năng lực của người học tốt nghiệp và chất lượng đào tạo của các chương trình đào tạo thuộc nhóm lĩnh vực này tại Trường ĐHCN nói riêng và của ĐHQGHN nói chung.

   Bảng xếp hạng QS WUR by subject 2022 được xây dựng dựa trên 5 tiêu chí với các trọng số được tùy biến cho phù hợp với các lĩnh vực, bao gồm:

+ Uy tín học thuật (Academic Reputation)

+ Uy tín tuyển dụng (Employer Reputation)

+ Tỉ lệ trích dẫn trung bình trên một bài báo (Citations per paper)

+ Chỉ số H-index đo lường năng suất và mức độ tác động của các công bố khoa học của đội ngũ giảng viên

+ Mạng lưới nghiên cứu quốc tế (International Research Network)

   Các tiêu chí xếp hạng của QS nhấn mạnh vào đóng góp và tác động của chất lượng đào tạo của một ngành/lĩnh vực đào tạo đối với xã hội (thông qua đánh giá của học giả và nhà tuyển dụng); các đóng góp cho hoạt động nghiên cứu khoa học (thông qua mức độ trích dẫn và chỉ số H-index) và khả năng quốc tế hóa trong nghiên cứu khoa học (thông qua mạng lưới nghiên cứu quốc tế).

Trước đó, trong năm 2021, Tạp chí Times Higher Education (THE) đã công bố Bảng xếp hạng THE World University Ranking (WUR) by Subject, trong đó lĩnh vực Khoa học máy tính (Computer Sciences) lần đầu tiên được THE đánh giá và có thứ hạng trong nhóm 501-600 thế giới, số 1 Việt Nam; Kỹ thuật & Công nghệ trong nhóm 401-500 thế giới, số 1 Việt Nam. THE World University Ranking by Subject là bảng xếp hạng các trường đại học theo 11 lĩnh vực. Kết quả của bảng xếp hạng này được đánh giá dựa 5 nhóm tiêu chí gồm các chỉ số: Trích dẫn (Citation), Thu nhập từ chuyển giao công nghệ (Industry Income), Triển vọng quốc tế (International Outlook), Nghiên cứu (Research) và Giảng dạy (Teaching).

Bài viết liên quan:

1. [Infographic] Các nhóm lĩnh vực Trường ĐHCN đào tạo được xếp hạng thế giới năm 2021

     2. Bảng xếp hạng THE WUR by Subject 2022: Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin được xếp trong nhóm 501 – 550 thế giới

      3. Xếp hạng QS 2020: Lĩnh vực Vật lý và Thiên văn học xếp số 1 Việt Nam, lĩnh vực Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin xếp trong nhóm 501 – 550 thế giới

(UET-News tổng hợp)

Thêm mô tả