Danh sách ứng viên ghi tên xét công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư – Phó Giáo sư năm 2020

    Thực hiện Công văn của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Hội đăng tải danh sách các ứng viên đã nộp hồ sơ xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghệ. Cụ thể:

TT Họ và tên Năm sinh Nam/Nữ Học hàm, học vị Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS Ngành, chuyên ngành Nơi làm việc Ghi chú

 

I. Ứng viên nộp hồ sơ xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư
I.1. Ngành CNTT
1 Hoàng Xuân Huấn 02/09/1954 Nam PGS.TS GS Công nghệ Thông tin Khoa CNTT, Trường ĐHCN
I.2. Ngành Điện tử và Kỹ thuật máy tính
1 Trần Xuân Tú 19/09/1977 Nam PGS.TS GS Điện tử và Kỹ thuật MT Khoa ĐTVT, Trường ĐHCN
II. Ứng viên nộp hồ sơ xét đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư
II.1. Ngành Vật lý
1 Đinh Văn Châu 03/03/1975 Nam TS PGS Vật lý Bộ Công thương
2 Bùi Nguyên Quốc Trình 09/09/1980 Nam TS PGS Vật lý Trường ĐH Việt Nhật, ĐHQGHN

Bài viết liên quan