Danh sách sinh viên chia nhóm và chia lớp trong “Tuần lễ hội nhập sinh viên” năm học 2022-2023 dành cho sinh viên khóa QH-2022 (K67)

    Trường Đại học Công nghệ – ĐH Quốc gia Hà Nội thông báo tới các bạn sinh viên khóa QH-2022 (K67) danh sách chia nhóm và chia lớp trong Tuần lễ hội nhập sinh viên năm học 2022-2023, cụ thể như sau:

    Tại phụ lục 1, từ ngày 06/10-07/10/2022 Phòng Đào tạo làm việc với sinh viên về công tác đào tạo toàn khóa học và hướng dẫn sử dụng dịch vụ mạng/phần mềm liên quan, danh sách sinh viên được chia nhóm chi tiết theo file đính kèm (Phụ lục 1)

    Tại phụ lục 2, ngày 08/10/2022 sinh viên sinh hoạt lớp khóa học, danh sách lớp khóa học chi tiết theo file đính kèm (Phụ lục 2)

     Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan