Chuyên ngành Vật liệu và linh kiện nano

     Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Vật liệu và linh kiện nano có mục tiêu đào tạo cụ thể:

1. Mục tiêu chung

      Đào tạo cán bộ nghiên cứu, kỹ thuật có kiến thức cơ bản và nâng cao về Vật lý,  Hóa học, Khoa học và công nghệ micro-nano, có kỹ năng trong thực hành, có thể làm việc trong các lĩnh vực công nghệ cao như vật liệu mới, linh kiện vi điện tử, y – sinh học, môi trường và năng lượng sạch.

2. Mục tiêu cụ thể

– Về kiến thức

Bổ sung và nâng cao các kiến thức cơ bản và nâng cao về Vật lý, Hóa học và Khoa học và công nghệ micro-nano, các kiến thức thực tiễn về công nghệ chế tạo, tổng hợp, nghiên cứu, phân tích và đánh giá, các ứng dụng của vật liệu có cấu trúc/kích thước nano.

– Về kỹ năng

 • Có kỹ năng trong nghiên cứu chế tạo, phân tích các tính chất của các vật liệu có cấu trúc/kích thước nano, mô phỏng và thiết kế các linh kiện cấu trúc micro.
 • Có khả năng làm việc trong các lĩnh vực công nghệ cao như vật liệu mới, linh kiện vi điện tử, y – sinh học, môi trường và năng lượng sạch ở trong nước và quốc tế.

– Về năng lực

Học viên sau khi tốt nghiệp có năng lực sau:

 • Nghiên cứu tại các viện, trung tâm nghiên cứu và trường đại học.
 • Giảng dạy về Vật lý và Công nghệ nano tại các trường đại học và các trường phổ thông.
 • Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ tại các công ty hoạt động trong lĩnh vực về Vật lý và Công nghệ nano.
 • Học tiếp bậc cao hơn cùng lĩnh vực.

– Về nghiên cứu

Học viên có thể lựa chọn các vấn đề sau để nghiên cứu:

 • Vật liệu nano từ tính, điện tử học spin và các hiệu ứng liên quan
 • Vật liệu nano bán dẫn, nano hữu cơ bán dẫn, nano carbon
 • Quang tử và quang tử nano
 • Nano composite
 • Các hệ vi cơ điện tử

Xem nội dung khung chương trình chi tiết tại CTĐT Thạc sĩ ngành Vật liệu và linh kiện nano

Bài viết liên quan