Chuyên ngành Khoa học máy tính hệ chuẩn

       Chương trình đào tạo Khoa học máy tính đào tạo nhân lực ở trình độ thạc sĩ có chất lượng cao, có hiểu biết chuyên sâu về Khoa học Máy tính (KHMT).

       Cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản cũng như chuyên sâu cần thiết cùng với môi trường học tập hiện đại, tiên tiến. Học viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở môi trường công nghệ thông tin chất lượng cao, ở trong và ngoài nước. Học viên cũng được chú trọng đào tạo phương pháp nghiên cứu khoa học, phát huy tính sáng tạo, có khả năng học cao lên nữa trong các môi trường tiên tiến trên thế giới.

       Xem nội dung khung chương trình chi tiết tại CTĐT Thạc sĩ ngành Khoa học máy tính

Bài viết liên quan