Chuyên ngành Khoa học máy tính chuẩn quốc tế

     Chương trình đào tạo Thạc sĩ Khoa học Máy tính (KHMT) đạt trình độ quốc tế được thực hiện tại Khoa Công nghệ Thông tin, Trường ĐHCN, ĐHQGHN. Chương trình có nhiệm vụ cung cấp nguồn nhân lực có trình độ quốc tế trong lĩnh vực Khoa học Máy tính (KHMT) nói riêng cũng như Công nghệ Thông tin (CNTT) nói chung. Đồng thời, chương trình góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền giáo dục Việt Nam trong khu vực và quốc tế.

     Chương trình cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng KHMT cơ bản cũng như chuyên sâu cần thiết cùng với môi trường học tập đạt trình độ quốc tế. Học viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở môi trường công nghệ thông tin chất lượng cao, ở trong và ngoài nước. Học viên cũng được chú trọng đào tạo phương pháp nghiên cứu khoa học, phát huy tính sáng tạo, có khả năng học cao lên nữa trong các môi trường tiên tiến trên thế giới.

     Xem nội dung khung chương trình chi tiết tại CTĐT Thạc sĩ ngành Khoa học máy tính chuẩn quốc tế

Bài viết liên quan