Chương trình đào tạo chuẩn quốc tế ngành Khoa học máy tính

      Chương trình đào tạo có mục tiêu tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế trong lĩnh vực Khoa học máy tính (KHMT), có khả năng nghiên cứu và làm việc trong các viện nghiên cứu, các tập đoàn lớn về Công nghệ thông tin của Việt Nam cũng như của nước ngoài.

Các mục tiêu cụ thể

1. Về kiến thức

Trang bị cho sinh viên:

 • Kiến thức có hệ thống và hiện đại, phù hợp với các chương trình đào tạo tiên tiến trên thế giới;
 • Kiến thức tổng hợp về toán, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ;
 • Kiến thức nền tảng trong KHMT như cơ sở toán trong KHMT, lập trình, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, phân tích, thiết kế và đánh giá thuật toán, lý thuyết thông tin, chương trình dịch, trí tuệ nhân tạo;
 • Kiến thức chuyên sâu theo định hướng “Các hệ thống thông minh” và “Tương tác người máy” như xử lý ngôn ngữ tự nhiên, học máy, nhận dạng mẫu, tin sinh, xử lý tiếng nói, xử lý ảnh, tương tác người máy tính, lập trình trò chơi với các kiến thức cập nhật mới nhất trên thế giới;
 • Kiến thức tổng quan khác trong CNTT như công nghệ phần mềm, cơ sở dữ liệu, mạng máy tính, kiến trúc máy tính;
 • Kỹ năng lập trình với các ngôn ngữ, môi trường lập trình tiên tiến, tỉ trọng thực hành cao và nhiều bài tập ứng dụng thực tế;
 • Kỹ năng sử dụng tiếng Anh để tự cập nhật kiến thức và làm việc trong môi trường CNTT trên thế giới.

2. Về năng lực

Đảm bảo sinh viên ra trường có:

 • Tư duy logic tốt, có năng lực sáng tạo để giải quyết các bài toán ứng dụng cụ thể. có năng lực tự học để nắm bắt các công nghệ, công cụ, kỹ năng mới trong phát triển phần mềm;
 • Năng lực làm việc với vị trí lập trình viên trình độ cao cho các công ty phát triển phần mềm và hệ thống của các công ty trong và ngoài nước. Đặc biệt thích hợp cho các vị trí trong các lĩnh vực đòi hỏi công nghệ hiện đại và sáng tạo như phát triển các hệ thống thông minh, tương tác người máy;
 • Khả năng làm việc ở nhiều vị trí khác nhau trong các cơ quan tổ chức phát triển và ứng dụng CNTT hàng đầu trong nước;

.3. Về thái độ

Đảm bảo sinh viên ra trường có:

 • Phẩm chất chính trị tốt;
 • Ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, có đạo đức nghề nghiệp về bảo vệ thông tin, bản quyền;
 • Tinh thần làm việc theo nhóm, rèn luyện thường xuyên tính kỷ luật và khả năng giao tiếp.

      Xem nội dung khung chương trình chi tiết tại CTĐT chuẩn quốc tế ngành Khoa học máy tính.

Bài viết liên quan