Chương trình đào tạo chuẩn quốc tế ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử Truyền thông

       Chương trình đào tạo các cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông với nền tảng mạnh về các khoa học và công nghệ liên quan, có khả năng đóng góp cho xã hội bằng sự sáng tạo, hội nhập, kinh doanh và lãnh đạo.

      Các mục tiêu cụ thể

      Phát triển tốt các kiến thức và kỹ năng cần có cho nghề nghiệp tương lai trong ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông;

      Phát triển sự hiểu biết và khả năng áp dụng khoa học cơ bản, toán học, khoa học điện và tin học vào thực tiễn của ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông;

      Cung cấp môi trường thuận lợi chuẩn bị cho sinh viên nhiều định hướng nghề nghiệp khác nhau và khả năng tự học suốt cuộc đời;

      Cung cấp kiến thức về các tương tác giữa ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông với xã hội, kinh doanh, công nghệ, và môi trường;

     Giúp sinh viên nhận thức rõ về việc đóng góp cho sự phát triển quốc gia và kinh tế toàn cầu.

     Xem nội dung chi tiết khung chương trình đào tạo tạị CTĐT chuẩn quốc tế ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

Bài viết liên quan