Th12
14

Thông báo miễn thi môn ngoại ngữ, tin học trong kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2016

Trường Đại học Công nghệ thông báo Quyết định miễn thi môn ngoại ngữ, tin học trong kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2016, cụ thể: DANH SÁCH MIỄN THI MÔN NGOẠI NGỮ, TIN HỌC (Kèm theo Quyết định số: 1054/QĐ-TCCB ngày 07 tháng 12 năm 2016) 1. Danh sách miễn thi môn ngoại […]

Bởi admin | Tin Tuyển Dụng
Chi tiết
Trang 3 của 3123